Block title
Block content

"Eserlerden nakletse de, bazı mühim gördüğü mesâili, tağyir etmeden alırdı. 'Niçin aynen böyle tekrar ediyorsun?' diye sorulduğunda, 'Hakikat usandırmaz. Libası değiştirmek istemem.' buyururdu." Birkaç misal verebilir misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kimden naklederse etsin, Üstad Hazretleri lafza değil manaya değer veriyor. Madem nakledilen cümle ve kelimeler o manaya eskiden beri elbiselik görevi görmüşler, benim o elbiseleri değiştirmeme lüzum yok, diyerek mananın önemine işaret ediyor.

"Hakikat usandırmaz." ifadesinde anlatılmak istenen mana ise, elbiseyi değerli yapan içindekidir, manasıdır. 

Risale-i Nur'daki bütün nakillere bir örnek nazarı ile bakabiliriz.  

 "Mevlânâ Câmî'nin dediği gibi derim:"

"Yâ Resulallah, nasıl olur ki Ashab-ı Kehfin köpeği
Senin ashabınla beraber cennete girsin?
O cennette, ben cehennemde; revâ mıdır bu?
O Kehf ashabının köpeği, ben senin ashabının..."
(1)

(1) bk. Sözler, Yirmi Yedinci Söz'ün Zeyli.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...