"Eski Roma, Yunan'ın iki dehâsı vardı; O iki ruh, şimdi de cesedleri değişmiş. Alman, Fransız oldu..." Açıklar mısınız; hangi millet hayalperest, hangisi maddeperest, nasıl?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Eski Roma’nın dehâsı, hukuk, medeniyet, idâre ve cumhuriyetti. Yunan’ın dehâsı ise, felsefe, düşünce, fikir ve sefahat idi. Her iki dehânın da ortak özelliği, çok tanrılı dinlere inanıp, putlara tapmak idi.

Eski Roma devleti asırlarca, insanları adaletle, medeniyetle, ahlakla ve cumhuriyetle idâre etmiştir. Her ne kadar putlara tapsalar da, kontrol mekanizması olarak günah kavramı yerine, kusur, hata ve yanlış kavramlarını ikâme etmişler, kanunlarıyla asırlarca örnek bir hukuk devleti olarak kalmışlardır.

Yunanlılar ise, felsefi dehâlarıyla, fikir ve düşünce bazında gelişmişler, fikir ve düşüncelerini Romalılara yaymışlardır.

Roma idârecileri bidâyette bu felsefik akıma tedbirler almışlar ise de, neticede engel olamayıp serbestiyet tanımışlardır.

Neticede, Yunan’ın ahlaksız olan nefsi ve felsefi fikirleri, Roma’nın insanlarını bozmaya başlamış ve sonuçta o koca Roma devleti, sefâhate ve ahlaksızlığa dayanamayarak çöküp gitmiştir.

Gerek Roma ve gerekse Yunan dehâsının tevem (ikiz) olan özelliği, her iki dehânın insan fikrinin mahsulü olduğu ve çok tanrılı dinlere inanma özellikleridir.

Bidâyette bu iki ortak özellikle ortaya çıkan iki dehâ, daha sonra ayrılmıştır. Hatta Hristiyanlık dahi bu iki dehâyı birleştirememiş, tarih boyu bazen inançlarda, bazen medeniyetlerde, bazen kültürlerde, bazen idari sistemlerde bazen de mücâdelelerde farklılıklar göstermiş, ihtilâf ederek zamanımıza kadar gelmiştir.

Üstadımızın, bu iki dehânın mücessem örneği olarak nazara verdiği Alman ve Fransız tabirleri bir örnektir ve bir semboldür.

Çünkü dünyada bazı milletler kanunun, hukukun ve bilimin temsilcileri olmakla beraber, bazıları da felsefenin, sefâhatin ve malâyaniyatın önderleri ve temsilcileridir.

İşte burada Almanlar disiplinde, bilimde ve hukukta, Roma dehâsını temsil ediyorlar. Fransızlar ise, ahlaksızlığı, sefâhati ve malâyaniyatı kendilerinde gösterip, bu ruhun yayılmasına hizmet ediyorlar.

Bu nokta-i nazardan Almanlara maddeperest, Fransızlara ise hayalperest nazarıyla bakılabilir.

Buradaki maddeperestlik, putperestlik anlamında değildir. Çünkü hayalperestliğin zıt anlamı kastedilmektedir. O ise disiplin ve kurallara, itibar ve itâat demektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...