Eski Said döneminde yazılan kitaplar yayınlanırken (Mesnevi-i Nuriye, Muhakemat...) bazı kısımlar neden çıkarılmış?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Eski Said dönemine ait eserlerden birtakım alıntıların olmasının en önemli bir hikmetini Üstadımızın şu ifadelerinden anlamak mümkündür:
"Eski Said, ilm-i hikmet ve ilm-i hakikatin çok derin meseleleriyle meşgul olması ve büyük ulemalarla derin meseleler üzerinde münazarası ve medresenin yüksek derslerini gören eski talebelerinin fehimlerinin derecesine göre yazması ve Eski Said'in de terakkiyat-ı fikriye ve kalbiyesinde, yalnız kendisi anlayacak bir sûrette, gayet kısa cümlelerle ve gayet muhtasar bir ifadeyle uzun hakikatlere kısa kelimelerle işaretler nev'inde, o mecmuayı yazdığı için, bir kısmını en müdakkik âlimler de zorla anlayabilir."(1)
Evet, eski eselerde olan bir kısım konular yalnız müdakkik alimlere hitap ettiği için ve hususiyet arz ettiğinden çıkarılmıştır. Ancak yine okumak isteyenlerin, Arapça aslından okumaları mümkündür.

(1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Mukaddime.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...