Eski Said için "Hatta çok zamanlar, talebelerini kendi iaşe ederdi." deniliyor. Said Nursi'nin herhangi bir malı ve mülkü olmadığı halde, talebelerinin iaşesini ne ile temin etmiştir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Muazzez Üstadımız Eski Said döneminde hem kendisinin, hem medrese talebelerinin ve hem de medresenin ihtiyaç ve iaşesini Van evkafının medresesi için ayırdığı imkan ve paralarla deruhte etmiştir.

Muazzez Üstadımız, mahalli âdetlere muhalif olarak, kendi talebelerine, “ratıp” getirmeyi ve gidip zekât toplamayı yasaklamıştı.

O zamanın evkaf nezareti ulema ve medreseler için bir bütçe ayırıyordu. İşte Van’ın evkaf idaresi de, muazzez Üstadımız'ın medrese hizmetinin ihtiyacını ödenek ayırarak karşılamıştır.

Ratıp: Kürtçe bir ifadedir. Eskiden her bir talebe, bir köylünün evinden günde üç defa kabını götürerek evde pişirilenden alır, medreseye getirirdi. Veya medrese sahibinin itibarı varsa yemek masraflarını köylüler üzerine alır. Yemek medreselerde pişirilirdi.

İşte bu iki metoda "ratıp" denirdi. Bediüzzaman ne ratıba müsaade etti, ne de talebelere zekât toplattı.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...