Block title
Block content

"Eski Said’in siyasetle münasebettar, eski eserlerini görenlere faidesi var; fakat bir parça mahremcedir, lahikaya girmeli." Eski Said'in eserlerinden kasıt nedir ve bu eserler lahikalara girmiş mi?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad'ın hayatında da önemli iki merhale vardır: Eski Said ve Yeni Said. Aslında her iki Said de Said'dir. Üstad'ın "Eski Said" dediği kötü bir Said değildir. Bütün gayreti ve himmeti İslam'ın ilâ ve terakkisidir, Müslümanların problemlerine çare aramakla meşguldür. Ama şartlar değişmiştir. Koca Osmanlı çökmüş, Müslümanlar dağılmış, Osmanlı'nın yerine gelenler dini değerlere sırt çevirmişler, hatta cephe almışlardır. İşte böyle bir hengâmede, Eski Said ruhi bir inkılap geçirir. Belki de hadiste geçen "Allah bir gecede mehdiyi ıslah eder." manasının bir tezahürü görülür, kendisini Yeni Said olarak bulur.

Bediüzzaman Hazretleri bu dönemde bir çok makale neşretmiş. Talikat, Kızıl İcaz, Münazarat, Sunuhat-Tuluat-İşarat gibi eserleri telif etmiştir. Bu eserlerden bir kısmı mealen, bir kısmı da aynı şekilde Bediüzzaman Hazretleri tarafından Risale-i Nur Külliyatı'na derc edilmiştir. Derc edilmeyen kısımlar ise müstakil eserler olarak telif edilmiş. Tabi Kızıl İcaz gibi bazı eserler Van'da -bir yangında- yanmış olduğundan günümüze maalesef yetişmemiş.

Bediüzzaman "Bu parça lahikaya girmeli" dediği kısımlar, ileriki hayatında Külliyata dahil edilmiştir. (Beşinci Şua gibi...)

Latin harfleriyle neşredilmesini uygun bulmadığı bazı kısmlar Osmanlıca olarak Risalelere alınmış.(Kerameti Aleviye gibi...) 

Yine kendisinin yazmış olduğu ve neşredilmesine müsaade etmediği bazı mektuplar da vardır. (Sırrı İnna A'tayna gibi)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: 47 | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 3450 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
Yükleniyor...