"Eski zaman peygamberleri ümmetlerine Kur’ân gibi izahat vermediklerinin sebebi..." deniyor. Halbuki ahirete iman, Allah'a iman vs. esaslarına eski zaman insanlarının da ihtiyacı yok muydu? Sonuçta o zamanda da felsefe vardı, gaflet vardı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Talime ihtiyaç duymak ile talimin keyfiyeti farklı şeylerdir. Her insan, her dönem talime ve terbiyeye muhtaçtır. Lakin her insanın ve her dönemin talim ve terbiye keyfiyetleri birbirinden farklıdır. Bebeğe bebek talimi verilirken, yetişkin bir insana yetişkin talimi verilir.

Mesela, bir bebek yemeye içmeye muhtaçtır ama, yetişkin birisinin yediği içtiği şeyleri yiyip içemez. Zira bebeğin bünyesi ve yaşı o yemekleri kaldıramaz. Biz, madem bebek yemeğe muhtaçtır, öyle ise her şeyi yiyebilir diyemeyiz.

Kainatta tekamül, yani gelişim kanunu hükmettiği için, her şey basitten mükemmele doğru yavaş yavaş gelişip ilerliyor. İnsanlığın sosyal ve eğitim seviyesi de aynı kanuna tabi olduğu için, ilk insanların döneminde insanların idrak ve mizaçları bir derece ilkel ve kaba idi, tıpkı insanın bebeklik ve çocukluk dönemi gibi. Allah böyle bir sosyal yapıya uygun peygamberler ve şeriatlar göndermiştir.

O dönemlerde iletişim ve ulaşım araçları da gelişmediği için, o dönemlerdeki toplumlar ve insanlar birbirinden habersiz ve alakasız bir durumda idiler. Böyle olunca, hepsini eğitip doğruya sevk etmek için ayrı dinler ve peygamberler gerekiyordu. Bu yüzden her kavme ayrı bir din ve peygamber gönderilmiştir.

Eski dönem peygamberleri o insanları iptidai bir metot ve talim ile terbiye etmişlerdir. İptidai talim metodu onların ihtiyaç azlığından dolayı değil, seviyelerinden dolayıdır. Onların gafletini izale etmek için de keyfiyet derinliği gerekmiyor, tezkir ve tekit yeterlidir. Bir çocuğa, cehennem var demek yeterlidir, cehennemin keyfiyetinin derinlikleri izah edilmesi gerekmiyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...