Block title
Block content

"Eskide bir zât, haksız bir mesleği hak zannederek, ondan aldığı bir muhabbet ile diri iken derisinin soyulduğuna tahammül ederek, kahramanâne bir tavır gösterdiği gibi..." Burada söz edilen şahıs kimdir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Nuh'a yazdığım gibi, size de diyorum ki: Eskide bir zat, haksız bir mesleği hak zannederek, ondan aldığı bir muhabbetle, diri iken derisinin soyulduğuna tahammül ederek, kahramanâne bir tavır gösterdiği gibi, acaba ayn-ı hak ve mahz-ı hakikat ve bütün envâr-ı hakaikin menba ve mâdeni olan hakikat-i Kur'âniyeye hizmetimizdeki kudsî lezzet, bu mülhidlerin muvakkat, ehemmiyetsiz iz'açlarına ve kalbimizde açtıkları yaralara tiryak ve merhem olamaz mı? Elbette olur ve olmuş ve oluyor."(1)

Üstad Hazretleri burada bir tafsilat vermediği ve başka bir yerde izahını yapmadığı için, bu şahsın kim olduğu hakkında söyleyeceğimiz her şey tahminden öteye gitmez. Önemli olan şahsın kim olduğu değil, onun durub-u emsal hükmüne geçen bu ibretlik sebatlı halidir.

Tarihte, Hurûfiliği ile tanınan mutasavvıf şair Nesimî (ö. 820/1417), Memlük Sultanı'nın onayı ile boynu vurulup derisi yüzülmek suretiyle idam edilmiştir.(2) Risalede geçen şahsın bu kişi olduğunu tahmin ediyoruz.

Dipnotlar:

(1) bk. Barla Lâhikası, (262. Mektup)
(2) bk. DİA, XXXIII. Cilt, s. 3.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

Eneskanaat
Burada tahmin edilen kişi olan İmadeddin Nesimi, insanı ilahlaştırma yoluna giderek haksız bir mesleğe saplanmıştır ve bundan ötürü derisi yüzülerek idam edilmiştir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...