Block title
Block content

"Eskiden İslamlar zengin, onlar fakirdi..." sorusunun cevaplarını özetleyip, birkaç örnek verir misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad Hazretleri burada İslam aleminin bu asırda fakir ve geri kalmasının iki önemli sebebini izah ediyor.

İslam aleminin geri kalmasının birinci sebebini şöyle özetleyebiliriz:

 "İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır." (Necm, 53/39)

 Çalışıp kazanan, Allah'ın sevdiği bir kuludur. Dünyanın ahiretin tarlası olması...

 "İnsanların en hayırlısı onlara en faydalı olandır." (el-Aclûnî, Keşfü'l-Hafâ, 2:463; el-Münâvî, Feyzü'l-Kadîr, 3:481, hadis no: 4044)

Dünyadaki nasibe teşvik eden bunca ayet ve hadisler bulunurken, Müslümanlar yanlış ve hatalı bir kanaat ve tevekküle girerek dünyadaki nasibini aramadılar, onun üzerinde hakkı ile çalışıp gayret etmediler. Kanaat ve tevekkül, çalışıp gayret etmede değil çalışma ve gayretin  neticesini Allah’tan alma noktasında yapılması gerekirken, maalesef biz Müslümanlar yanılarak çalışma ve gayret noktasında kanaat ve tevekkül ettik, yani tevekkül ile tembelliği birbirine karıştırdık. Halbuki tevekkül güzel iken tembellik çirkindir.

Tevekkül ile tembellik görünüşte birbirine yakın durur. Tevekkül sebeplere müracaat ettikten sonra neticeyi Allah’tan beklemektir. Tembellik ise sebeplere müracaat etmeden neticeyi beklemek demektir. Tembellik tevekkülün ifrat halidir.

Allah kainattaki sebeplere de bir görev ve değer vermiştir. İş ve icraatlarını da sebepler vasıtası ile icra ediyor. Bu yüzden insanları da sebeplere riayet etmeye davet ediyor. Bu sebeplere riayet etmek Allah’ın rububiyet ve uluhiyetine zıt bir şey değildir. Zira sebepler sadece bir şart ve perdedir, yoksa hakiki icraatçı değildirler. Yani sebeplere başvurmak tevekküle zıt bir şey değil, bilakis Allah’ın emrine uymak olduğu için tevekkülü teyit ve takviye niteliğindedir.

İslam aleminin geri kalmasının ikinci sebebini de şöyle özetleyebiliriz; İnsanlığın doğal ve bereketli olan geçim kaynağı üçtür; bunlar ticaret, sanat ve ziraattır. Biz Müslümanlar maalesef doğal olmayan memuriyet ve imareti seçtik. Gayri müslimler ticaret, sanat ve ziraatta terakki ederlerken, biz memurluk ve imaret (emirlik ve beylik) ile geri kaldık.  Osmanlı döneminde ticaret ve zanaatın genelde Ermeni ve Rumlarda olması meseleyi ispat ediyor. Hatta öyle ki Osmanlı beylerinde ve amirlerinde zanaat küçümsenir bir hal almıştır, "koskoca bey ve emirler saat tamircisi mi olur, onlar azınlıkların pespaye işidir" denilmiş ve sanatçılık genelde horlanmıştır. 

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

inkişaf
Fıtri, üretime dayalı ve helal kazanç yolu üçtür: Bunlar da "Ziraat, ticaret ve sanattır." Bir ülkede bu üçüne değer verlir ve üretim arttırılırsa zenginlik artar. Zenginlik paranın artması değil, malın çoğalmasıdır. Şayet mal azalır para artarsa paranın değeri düşer. Yani enflasyon olur. Para bir mal değildir, malın değerini belirleyen bir ölçü birimidir. Bankalar parayı bir mal olarak görüp faiz ile paradan para kazandığı için bu para helal değildir ve faiz bu nedenle haramdır. Zira burada başkasının emeğini çalmak vardır. Zira değer ve hak ya mal ile veya emek ile elde edilen kazançtır. Ortada emek ve mal olmadan kazanılan para haramdır.Memuriyet ziraat ve ticaret ve sanata yardımcı olmak ve bu meslek erbabının aralarındaki anlaşmazlıkları gidermek, hürriyeti, adaleti ve güvenliği sağlamak içindir. Devlet hürriyeti, güvenliği ve adaleti sağlamıyor da ticaret ve ziraat ve sanatla meşgul oluyorsa bu durumda devlet yok, tüccarlık ve mütayitlik yapan bir bürokrat kesimi var demektir ve hiç kimse devletle yarışamaz. Zira devlet risk almaz, vergi ve kira ödemez, mülkiyet satın almaz. Zaten her şeye kuvvetle el koyar. Bunlarla halkın yarışması ve kazanması imkansızdır. Bu durumda devlet rüşvetin, memuriyetin ve rantın kaynağı olur ve herkes gözünü devlet kapısına diker memur olmak ister o devlet de fakirleşerek zamanla çöker.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...