"Eskişehir hapishanesinin son meyvesi" İkinci Şuâ mı yoksa Birinci Şuâ mıdır? İhlas Nur Neşriyat, Kastamonu Lahikası’nda ise "Eskişehir hapishanesinin son meyvesi ve Otuz Birinci Lem'anın Birinci Şuaı" yazıyor. Nasıl te’lif edilebilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İkinci Şua’nın başında şu ifade geçmektedir:

İkinci Şuâ, Eskişehir hapishanesinin son meyvesi, Otuz Birinci Lem'a'nın İkinci Şuâı

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

On altı sene evvel, Eskişehir Hapishanesi'nde, arkadaşlarımın tahliyeleriyle yalnız kaldığım bir vakitte, şu Şuâ, gayet acele, pek noksan kalemimle, sıkıntılı, rahatsızlık bir zamanda telif edildiğinden bir derece intizamsız olmakla beraber, bugünlerde tashih ederken, iman ve tevhid noktasında pek çok kıymettar ve kuvvetli ve ehemmiyetli gördüm. Said Nursî(1)

Sualde ifade edildiği gibi, sadece İhlas Nur Neşriyat'ının baskısında mevcut olup, diğer Yayınevlerinin baskılarında ise yayınlanmamış bir mektupta "Eskişehir hapishanesinin son meyvesi ve Otuz Birinci Lem'a'nın Birinci Şuaı olan İşârât-ı Kur'âniye Risalesi" ifadesi var. Bu mektubu Envar Neşriyatın arşivlerinden araştırmasını istedik, ellerinde bu ifadenin geçtiği mektubtan on beş nüsha mevcut olduğunu, lakin hem Üstadımıza hem de muhterem ağabeylerimize ait çok mektuplar olduğundan, sadece Üstadımızın tasvib ettiği mektubların kitaba alındığını ifade ettiler.

Bu iki ayrı yerde geçen iki mektubun da son meyve olduğu hususunda Abdulkadir Badıllı Ağabeyin Mufassal Tarihçe-i Hayat kitabında konu ile alâkalı şöyle bir değerlendirme mevcuttur:

"Bilâhare de mahkemenin hükûm ve karar gününden ta tahliyesine kadar, yüz yirmi sahifeden ibaret Otuzuncu Lem'anın harika olan altı adet risalesini.. Ve bu risaleden sonra Kulhüvallahü Ehad hakikatını çok acib ve harika şekilde izah, ispat ve beyan eden İkinci Şua risalesini.. ve tahliyesine yakın zamanında da İşarat-ı Kur'âniye olan Birinci Şua risalesini te'lif etmiştir. Bu altı risalenin Osmanlıca Lem'alar mecmuasının sahifeleri ölçûsüne göre, toplam dört yüz altmış sahifedir."(2)

Alakalı mektubun fotoğrafı aşağıdadır:

Dipnotlar:

(1) bk. Şualar, İkinci Şua.
(2) bk. Mufassal Tarihçe-i Hayat, II, 1012.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...