"Esmâ-i mevsûle ve müphemeden bulunan "ELLEZİNE" burada hükmün medârı ve maksadın esası, iman sıfatı olduğuna ve mevsûfu ile sâir sıfatları iman sıfatına tâbi ve altında görünmez bir durumda olduklarına işarettir." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İman, İslam binasının temeli gibidir. İbadet ve ahlak, tamamen iman temelinin üstüne bina olunur. Bu yüzden imansız ahlak, içi boş ve özü olmayan kabuk gibidir. Üstad'ın nazarını imana teksif etmesinin temelinde de bu gerçek vardır. İnsanların düzelip güzel ahlak sahibi olması; ancak tahkiki iman ile mümkündür.

"Onlar sana indirilen Kur'ân'a da, senden önceki peygamberlere indirilen kitaplara da inanırlar. Onlar, âhirete de kesin olarak iman etmiş kimselerdir."(Bakara, 2/4)

Bu ayette öne çıkan neticeler; nübüvvet, haşir ve kitaplardır. Bu neticelerin istinat ettiği nokta ise; imandır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...