Block title
Block content

Esma-i Rabbaniyenin cevherleri, kalem-i kudretin mektubatı, mevcudattaki ziynetler ve latif sanatları nelerdir, açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah’ın isimlerinin cevherleri o isim ve sıfatların mana ve hükümleri demektir. Her bir ismin kendine özgü bir manası ve bu manaya has bir hükmü ve tecellisi vardır ki, bunların hepsine cevher denilir. Üstad Hazretleri bu hakikate şu ibareleri ile işaret ediyor:

"Ve orada temsilde gördüğün gizli definelerin cevherleri ise, şu hakikatte esmâ-i kudsiye-i İlâhiyenin cilvelerine misaldir."(1)

Mesela, Şafi isminin manası şifa veren demektir, hükmü ise hastaya şifa vermektir; bu hükmün bilfiil tecelli etmesi ise bir cevher bir değer demektir.

Kudret kaleminin mektupları ise, kudretin yarattığı bütün mahlukatlar ve üstündeki o ince ve harika sanatlardır. Mesela, bir çiçek Allah’ın kudretinin bir harikası ve süslü bir sanatıdır. Kudret sıfatı o çiçeği bir kitap ve mektup suretinde yaratmış ki, insanlar o kitabı ve mektubu okusun ki, Allah’ı ve isimlerini hakkı ile tanısınlar. Bu manaya da şu ibareler işaret ediliyor:

"Ve temsilde gördüğümüz nakışlar ve o nakışların remizleri ise, şu âlemi süslendiren muntazam masnuat ve mevzun nukuş-u kalem-i kudrettir ki, Kadîr-i Zülcelâlin esmâsına delâlet ederler. "(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, On Birinci Söz

(2) bk. a.g.e.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...