Block title
Block content

"Esma okumak" sadece bir eşyanın veya bir olayın Allah Teala´nın hangi isminin cilvesi ya da cilveleri olduğunu idrak etmek midir? Hakkelyakîn derecesinde esma okumak mümkün müdür?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah’ın isimlerini okumak ve anlamak elbette mertebe işidir. Nasıl imanın taklitten tahkike çok mertebeleri varsa, isimleri okumanın da aynı şekilde çok derece ve makamları vardır.

Mesela, kainatta Allah’ın adalet tecellilerini okuyup, onun sonsuz adaletine intikal etmek ilmelyakin ve aynelyakin bir makam iken, hayatımızda bu adaleti yaşamak ve tatbik etmek hakkelyakin bir okumaktır diyebiliriz.

Yine kainatta Onun sonsuz kerem ve cömertliğini okumak ile, bu kerem ve cömertliği hayatımıza aksettirmek arasında çok farklar ve makamlar vardır.

Bir de bu okuma ve yaşamanın cüziyet külliyet, ehadiyet ve vahidiyet makamı vardır. Makam ve tefekkürü yüksek olanlar o isimleri külliyet ve vahidiyet  ile okurken, makamı avam veya düşük olanlar, cüziyet  ve ehadiyet ile okurlar.

Ben Allah’ın Rezzak oluşunu küçük soframda cüzi ve ehadi okurken, nazarı külli olan bir asfiya bütün kainat sofrasında külli ve vahidi okur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...