Block title
Block content

"Eşyanın icadı, ya nefislerine veya esbaba olan isnadı, hayret ve istiğrabı muciptir. Bu da red ve inkârı icap eder. Bu dahi dalâletleri intaç eder..." Şeklinde devam eden cümleyi açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Eşyanın icadı, ya nefislerine veya esbaba olan isnadı, hayret ve istiğrabı muciptir. Bu da red ve inkârı icap eder. Bu dahi dalâletleri intaç eder. Bu ise ıztırâbât-ı ruhiye ve teşevvüşat-ı akliyeye sebep olur. Bu da ruhları ve akılları firar ettirmekle Vâcibü'l-Vücuda iltica etmeye mecbur eder. Zira her müşkülât Onun kudretiyle hallolur. Ve açılmaz düğümler Onun iradesiyle açılır. Ve kalbler Onun zikriyle mutmain olur. Bu hakikati şöyle bir muvazeneyle izah edeceğim."(1) 

Kafirlerin ya da maddeci felsefenin iddiasına göre, eşyanın yaratılması ya kendi kendine ya da akılsız ve şuursuz sebeplerle meydana geliyor. Bu iki fikir de, etraflı ve sağlıklı düşünüldüğünde saçma ve akıldışı olduğu sabittir.  Hal böyle olunca, akl-ı selim, bu iki fikre müthiş bir şekilde hayret ediyor, şaşırıyor, kabullenmekte zorlanıyor.

Aklın kabullenmekte zorlandığı ve hayret içinde kaldığı bir fikre inanması mümkün olmadığı için, bu fikirleri ret ve inkar ediyor. Bu inkardan da bir belirsizlik ve işin içinden çıkamama gibi durumlar ortaya çıkıyor ki, her bir dalalet mesleği bu şaşkınlığın bir mahsulüdür. Yani inkarcı, inkarına kendi çapında bir çözüm arıyor ve bir yola gidiyor ki, küfrün bütün varyasyonları bu karmaşıklıklardan doğmuştur. Öyle ki inek, fare ve putlara tapınmak gibi acayip haller, tamamen bu belirsizliğin ve çözümsüzlüğün mecburi dalgalanışlarıdır.  

İpe sapa gelmez böyle yollara sapmanın neticesinde, insan ruhunda müthiş bir ıstırap ve aklında dehşetli bir karmaşa oluşuyor. Bütün duygu ve hissiyatları içten içe bu safsata yollara isyan ve feveran ediyor. Bu isyan ve feveran, insanı arayışa ve hakkı tahkike itiyor ki, bütün bu ıstırap ve karmaşık hallerin çözüm ve reçetesi tevhit ve İslam’dır. Yani küfür yollarının karakterindeki ve içeriğindeki müşküller ve zorluklar, insanı imana, hakkı bulmaya sevkediyor. İnsan mükerrem bir varlık olduğu için, safsata küfür yolları ile tatmin olmaz ve olamaz. Öyle ise hakkı arayıp ona tabi olmak, insan fıtratına konmuş bir program gibidir. 

(1) bk. Mesnevî-i Nuriye, Hubâb 

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

k.toprak
Risale-i Nur adına bana katkıda bulunanlardan Cenab'ı hak milyarlarca razı olsun hele böyle güzel yorumlarda bulunup anlamama kolay yardımcı olanlardan dahada fazla razı olsun.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...