Block title
Block content

Eşyanın içyüzünün şeffaf olması ne demektir? Mesela bir gezegenin içyüzü nasıl şeffaf olur, Kudret-i İlahiyenin taalluku açısından bilgilendirir misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kainatın melekut yüzü, mülk yüzünde olan bütün maddi kayıtlardan münezzehtir. Burada ağır, hafif ,büyük küçük, uzun kısa, yaş kuru, sert yumuşak, geniş dar, kolay zor gibi maniler ve engeller yoktur. Bir iş bir işe mani olmaz, zaman ve mekanın hantal maddi kayıtları burada cari değildir. Allah’ın kudreti, bu yüzde perdesiz ve vasıtasız iş görür. Bu yüzde, en büyük ile en küçük arasında fark yoktur. Bu yüzde sebep sonuç zinciri işlemez, her şey sebepsiz ve vasıtasız olarak Allah’ın kudretine dayanır.

Allah’ın kudreti basit olmasından, yani terkip ve bileşim manasından münezzeh olduğu için, dağılma parçalanma, bölünme gibi maddi arızalar ona ilişemez.

Aynı şekilde Allah’ın kudreti sonsuz ve sınırsız olmasından, hiçbir kayıt ve engel onun önünde duramaz, onu sınırlandıramaz. Bununla beraber tecelli ve taalluk mahalli olan eşyanın melekut yüzü de, mülk yüzündeki maddi kayıt ve arızalardan azade olduğu için, bir iş bir işe mani olmaz, çok, az gibi; büyük, küçük gibi; uzun, kısa gibi ona kolaydır.

Burada kainatın mülk ve melekut yüzünü Üstad'ın aynanın parlak ve renkli yüzüne benzetmesi, yukarıda ifade edilen kudret nazarında her şeyin eşit bir şekilde kolay ve rahat tedbirine işaret içindir. Yani eşyanın iç yüzünü ifade eden melekut tabiri, sebeplerin olmadığı ve kayıtların geçersiz olduğu bir tecelli tarzına işaret ediyor.

Bir gezegenin iç yüzünden maksat, bu gezegenin Kudret-i İlahi nazarında bir toz zerresi ile aynı olmasıdır. Yani Allah’ın kudreti yanında toz zerresi ile bir gezegenin tedbir ve idaresi eşittir, aynı düzeyedir demektir.

Ama mülk cihetinde bu mana berrak anlaşılmaz, zira mülk yüzünde araya sebepler ve mertebeler girdiği için, toz zerresi ile büyük bir gezegeni aynı kefeye koymakta insan aklı zorlanıyor. Mülk yüzünde zorlanması insanın idraki noktasındadır, Allah’ın kudreti noktasından değildir.

İlave bilgi için tıklayınız: MÜLK VE MELEKUT İLE KUDRET İLİŞKİSİ

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...