Block title
Block content

"Eşyanın yaratılışında ve masnuatın san'atındaki lâtif incelik ve nazenin güzellikleri temâşâ ile tenzih makamında, Fâtır-ı Zülcelâl, Sâni-i Zülcemallerine muhabbet ve iştiyak vazifesine girdiler." İzah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Sadisen: Eşyanın yaratılışında ve masnuatın san'atındaki lâtif incelik ve nazenin güzellikleri temâşâ ile tenzih makamında, Fâtır-ı Zülcelâl, Sâni-i Zülcemallerine muhabbet ve iştiyak vazifesine girdiler."(1) 

Allah’ı isimleri, sıfatları ve şuunatı ile bize tarif eden en mükemmel okul ve mektep, eşyanın yaratılışındaki ince hikmet ve güzelliklerdir. İnsan eşyada ki bu incelik ve güzellikleri okuyup tefekkür ettikçe Allah’a olan marifeti, muhabbeti, hürmet ve saygısı gittikçe artacak, Ona karşı tam bir kulluk tavrı sergileyecektir.  

Yani "Sanatkârı en güzel sanatı anlatır, ustayı en iyi eseri tanıtır." kaidesince, Allah’ı akıl sahiplerine en güzel tarif eden de kainat sahnesinde sergilemiş olduğu sanat ve eserleridir. İnsanın en büyük vazifesi, kainatta sergilenen bu sanat ve eserleri iman gözü ile okuyup tefekkür etmektir.

Tanımadan bilmeden, muhabbet ve hürmet olmaz. Muhabbet ve hürmet tanımanın bir sonucudur. Yani Allah’ı eserleri ve sanatları ile tanıyamayanlar Allah’a muhabbet ve hürmet edemezler ve Allah’ın münezzeh ve mukaddes isim ve sıfatlarını hakkı ile idrak edemezler.

Kainat ve bütün mevcudat Allah’ın isim ve sıfatlarını üzerinde gösterdiği ve ilan ettiği birer sanat birer eserdirler. İşte kamil bir iman sahibi insanın vazifesi, bu sanat ve eserlere bakıp bu sanat ve eserler üzerinde tecelli eden isim ve sıfatları okuyup, görmediği Allah’ı tekbir ve tesbihler ile yad etmektir.

İnsan Allah’ın sonsuz azamet ve kibriya sahibi olduğunu, aynı zamanda bütün eksik ve kusurlardan münezzeh bulunduğunu, onun eserleri ve sanatlarından anlıyor ve anladıktan sonra ibadet dili ile bunu ilan ve takdim ediyor. Allah belki zat olarak bize gaib olabilir, ama isim ve sıfat noktasından bize zahirdir. İşte biz bu zahir yüzüne bakıp gaib olan yüzünü tekbir ve tesbih ile ilan etmeliyiz ki, bunun en güzel ve mükemmel vasıtası namazdır.  

(1) bk. Sözler, On Birinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

ali85750
Allah ebeden razı olsun.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...