"Evet, altında nescolmuş mühefhef mantık ve bürhan, sağında aklı istintak; mürefref her taraf, ezhan 'Sadakte' der ki: Lâ İlahe İlla Hu. Yemîn olan şimalinde, eder vicdanı istişhad. Emamında hüsn-ü hayırdır, hedefinde saadettir..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, altında nescolmuş mühefhef mantık ve bürhan, sağında aklı istintak; mürefref her taraf, ezhan 'Sadakte' der ki: Lâ İlahe İlla Hu..." (1)

Kur'an'ın altında delil direkleri vardır. Yani Kur'an ortaya koyduğu bütün meselelerini delillere dayandırmış, aklın kabul edeceği şekilde sunmuştur.

Kur'an'ın sağında, akli delillerle O'nun hakikatlerini ispat eden âlimlerin delilleri vardır. Bu istikametli akıl ve fikir sahibi insanlar Kur’an’ın yanında yer almışlardır.

"Yemîn olan şimalinde, eder vicdanı istişhad."

Kur'an'ın solunda, kalb ve vicdanıyla ondan feyz alan insanların ona olan kanaat, muhabbet ve bağlılıkları vardır. Onlar da O'nun yanında saf tutmuşlardır.

"Emamında hüsn-ü hayırdır, hedefinde saadettir. Onun miftahıdır her dem ki: izah edermisiniz Lâ İlahe İlla Hu..." (2)

Kur'an'ın hedefinde, insanı dünya ve ahiret saadetine ulaştırmak vardır. O'nun emirlerine uyan iki cihanda da mesut ve bahtiyar olur.

"Kur'an'ın altı ciheti nuranidir, sıdk ve hakkaniyetini gösterir. Evet,

1. Altında hüccet ve bürhan direkleri,

2. Üstünde sikke-i i'caz lem'aları,

3. Önünde ve hedefinde saadet-i dâreyn hediyeleri,

4. Arkasında nokta-i istinadı vahy-i semavî hakikatları,

5. Sağında hadsiz ukûl-ü müstakimenin delillerle tasdikleri,

6. Solunda selim kalblerin ve temiz vicdanların ciddî itminanları ve samimî incizabları ve teslimleri;

Kur'an'ın fevkalâde, hârika, metin ve hücum edilmez bir kal'a-i semaviye-i arziye olduğunu isbat ettikleri gibi..." (3)

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, Lemeât.

(2) bk. age.

(3) bk. Şualar, Yedinci Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...