"Evet Bâki-i Hakikî'nin muhabbet, marifet, rızası yolunda bir sâniye, bir senedir. Eğer onun yolunda olmazsa, bir sene bir sâniyedir. Belki onun yolunda bir sâniye, lâyemuttur, çok senelerdir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah kendi rızasına uygun sarf edilen hiçbir anı mükâfatsız ve karşılıksız bırakmaz.

Allah için olmayan, günahlarla, malayani işlerle heder edilen zaman dilimlerinin ise -isterse yüz sene olsun- hiçbir kıymeti olmadığı gibi, insanı ebedî hüsrana da atabilir.

“İnsanın ömür dakikaları insana avdet ederler. Ya gafletle muzlim olarak gelirler veya hasenât-ı muzîe ile avdet ederler.”

Bu açıdan bakıldığında, Allah yolunda, O’nun rızasına uygun sarf edilen bir saniye, Allah için olmayan bin seneden daha kıymetli oluyor. Allah için olmayan anlar insanı cehenneme sürüklerken, Allah için olan anlar insana ebedi saadetleri kazandırıyor.

Ağzımızdan çıkan her kelime, atfettiğimiz her nazar, aklımızdan geçen her fikir, kalbimizin teveccüh ettiği her sevgi, musibet anlarımızın her dakikası ya cennet yahut cehennem meyvesi verecek bir çekirdek gibidir.

Gafillerin yüz senesinin bir saniye olması ise, ömürlerini gafletle geçirdiklerine âhiret pazarına hiçbir sermaye göndermediklerine işarettir.

Her şey helâk olup gidicidir; O’na bakan vechi (ciheti, yüzü) müstesnâ.” (Kasas Sûresi, 88)

Bu âyet-i kerîmeye çoğu tefsirlerde Allah’tan başka her şey helâk olucudur, yok olmaya mahkûmdur gibi manalar verilmiş. Elbette ki bu manaların hepsi doğrudur, yerindedir. Bu risalede ise, âyet-i kerîmede “Allah’tan başka” denilmeyip de “O’nun vechinden başka” denilmesindeki bir başka inceliğe dikkat çekiliyor. Meselâ, insan ömrü helak olucudur, ama Allah yolunda ve O’nun rıza çizgisinde geçirilen bir ömür helak olmaz, ahirette daha güzel ve mükemmel bir hayat olarak kendini gösterir. Keza, meşru da olsa, insanın kendi nefsi ve zevki için harcadığı servetler helak olucudur, ama bu servetten verdiği zekâtlar ve sadakalar, iman ve Kur’ân hizmeti için ayırdığı paralar helak olmazlar, ahirette çok nurlu meyveler verirler. Keza, boş konuşmalar helak olucudur, ama Allah için yapılan sohbetler helak olmaz, cennette uhrevî sohbet çiçekleri açarlar. Örnekler artırılabilir.

Kulun her işi istikamet üzere ve rıza dairesinde olmalıdır. Kulun isyan hürriyeti olamaz. İşte kendini hür zanneden kişinin dünyadan edindiği bütün faydalar ve zevkler helak olucudur. Ama insan kendini Allah’ın isimlerine mazhar ve en mükemmel eseri olarak bildiği ve hayatını böylece değerlendirdiği takdirde, bu gölge hayat cennetteki hakiki hayatı, bu gölge servet ve makamlar da o saadet yurdunun hakiki servet ve makamlarını netice verecektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...