"Evet, bazı insanlar zerrede boğulurlar. Bazısında da dünya boğulur. Bazılar da, kendilerine verilen anahtarlardan birisiyle kesretin en geniş bir alemini açar, fakat içinde boğulur. Sahil-i vahdet ve tevhide zorla vasıl olur." Açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada boğulmak tabirinden, iki mana anlaşılabilir.

Birisi; Allah’ın haricindeki her şeye masiva ve kesret denilir ki, insanlar bu kesret ve masivanın içinde, Allah’ın Rububiyet ve Uluhiyet sıfatlarını tam göremedikleri için, her şeyi sebeplere ve vasıtalara verirler. Ve böylece sebepler içinde boğulmuş olurlar. Tabiat ve inkar bataklığına saplanırlar. Bu inkar manasında boğulmaktır.

İkincisi;
Allah’ın varlığını ve birliğini inkar etmezler; lakin kesret ve masiva üstünde Allah’ın Rububiyet ve Uluhiyetini tam manası ile tefekkür edip göremedikleri için, inkar değil ama, inkara yakın bir gaflet ile kalbine masiva ve kesret sevgisini doldururlar. Bunlar da masivaya muhabbet noktasında boğulanlarıdır.

Masiva ve kesret üstünde, Allah’ın Rububiyet ve Uluhiyet sıfatlarını görememelerinin en önemli sebebi; insanın kendi akıl ve cihazlarına güvenip, Allah’ın yanıltmaz ipi olan vahye yüz çevirmelerindendir. Yani insan kendi benliğine güvenip, Allah’a ve onun vahyine tevekkül etmez ise yıldız böceğinin kendi ışıkçığına güvenip, güneşin o eşsiz ışığından mahrum kalması ve karanlıkta boğulması gibi, insan da masiva ve kesret karanlığında hakikatleri ve tevhidi bulamıyor ve inkar ve gaflet karanlığında boğuluyor.

Alemin kapısını açması tabirinde ise; maddi ve kevni alemlerdeki maddi ilimleri keşfetmesi ve birtakım tevhidin kırıntılarını bulabilmesine işaret ediliyor. İbn-i Sina ve Farabi bunlara güzel bir örnektir.

Bu zatların boğulmasının yegane sebebi; felsefeyi vahye tercih etmeleridir. Felsefe; kafa feneri hükmünde olan aklı ve insanın benliğini esas alıyor. Vahiy ise; Allah’ın sonsuz ilim ve sıfatlarını esas kabul ediyor. Aradaki uçurum buradan ileri geliyor.

Zerre, dünya ve kesret tabirleri, kainatın muhtelif tabakalarına işarettir. Bazı insanlar kainatın zerresinde, yani adi ve basit işlerinde boğulur. Bazıları adi ve basit işlerden kurtulur, ama kainatın başka büyük daire ve tabakalarından sıyrılamaz. Bazıları hepsini aşar, ama kainatın kendisinde boğulur vs. Demek herkesin boğulduğu tabaka farklıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...