"Evet, bir fende ve bir san’atta mütehassıs bir iki zâtın o fen ve o san’ata ait hükümleri ve fikirleri, onda ihtisası olmayan bin adamın, hattâ başka fenlerde âlim ve ehl-i ihtisas da olsalar, muhalif fikirlerini hükümden iskat ettikleri.." açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, bir fende ve bir san'atta mütehassıs bir iki zâtın o fen ve o san'ata ait hükümleri ve fikirleri, onda ihtisası olmayan bin adamın, hattâ başka fenlerde âlim ve ehl-i ihtisas da olsalar, muhalif fikirlerini hükümden iskat ettikleri gibi; bir mes'elede, mesela, Ramazan hilâlini yevm-i şekte ispat etmek ve 'Süt konservelerine benzeyen ceviz-i hindî bahçesi rû-yi zeminde var.' diye dâvâ etmekte iki ispat edici, bin inkâr edici ve nefyedicilere galebe edip dâvâyı kazanıyorlar. Çünkü ispat eden yalnız bir ceviz-i hindîyi veyahut yerini gösterse kolayca dâvâyı kazanır."(1)

İki doktorun tıp hakkındaki beyan ve fikri, doktor olmayan binlerce mühendisin beyan ve fikrinden daha muteber ve daha bağlayıcıdır. Çünkü mühendis tıp konusunda cahildir ve tıp hakkındaki beyanı muteber değildir.

Öyle ise "İki doktorun beyanını, nasıl olur da bin mühendise tercih edersin?" denilemez. Çünkü her uzmanın ifadesi uzman olduğu alanda muteberdir. Mühendisin sözü tıpta geçerli değildir, çünkü tıpta uzman değildir.

Olmayan bir şeyin ispatı dünyada en zor iştir. Bu sebeple kâfirlerin mesleği, olmayan bir şeyi ispat üstünde gittiği için, en zor iş bunların işidir. Allah’ın varlığına ve birliğine dair milyonlarca kuvvetli delil karşısında durup bunları tek tek çürütmek ve onların aksini ispat etmek muhal ve imkansız bir gayret ve çabadır.

Mesela, bir adama denilse dünyada ananas diye bir meyve var, adam ananasın yetişmediği bir iklimde ananası arasa tarasa bulamasa, yok deyip inkar etse; halbuki diğer iklimlere baksa görecek. Ama adam "ben iklimimden başka mekan tanımıyorum" dediği için, bu adama ananası kabul ettirmek mümkün değildir. Bu adamın inkârı kuru inattır, hükümsüzdür, ilmi değildir; bu yüzden bu adamla uğraşmaya değmez.

Çünkü "Ananas yeryüzünde yoktur." önermesini ispat etmek için bütün yeryüzünü gezip dolaşmak ve ondan sonra yok demek gerekir. Şayet bunu yapmadan "ananas yok" derse, bu önerme fasit yani çürük bir önerme olur.

Bu sebeple iki ispat edenin hükmü milyonlarca inkâr edenin hükmünü bozar. Çünkü inkâr edenlerin inkâr etme gerekçesi muhtelif iken, ispat edenlerin gerekçesi aynıdır; çünkü aynı şeye bakıp var diyorlar.

(1) bk. Şualar, On Birinci Şua, Yedinci Mesele.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...