"Evet, bir kadın, kocasına yalnız hayat-ı dünyeviyeye mahsus bir refika-i hayat değildir." Bu sadakat erkek için de geçerli değil mi? Çok evlilik konusunu açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İslam'da çok evlilik bir ruhsat olup katiyetle bir emir ya da fazilet değildir. Yani bazı hususi durumlarda neslin devamı ve korunması için verilmiş bir izindir, bir emir ya da mecburiyet söz konusu değildir.

İslam’da çok evlilik değil tek evlilik teşvik ediliyor. Hem İslâm birden fazla evliliği ağır şartlara bağlamış, tek evliliğin daha hayırlı olduğunu ifade etmiştir. Nitekim bir âyette mealen şöyle buyurulur: “Eğer öksüz kızlarla evlendiğinizde onlara karşı adaletli davranamamaktan korkarsanız, hoşunuza giden diğer kadınlardan iki, üç ve dörde kadar evlenebilirsiniz. Eğer adaleti gözetmemekten korkarsanız, o zaman bir tane ile veya elinizin altındakiyle (sahip olduğunuz câriye ile) yetinin. Doğruluktan ayrılmamak için bu daha elverişlidir.” (Nisâ Suresi, 5/3)

Bu âyetten de anlaşıldığı gibi, İslâm’ın hedefi tek evliktir. İslam, hanımlar arasında adaleti sağlamak ve onların geçimini güzel bir şekilde temin etmek şartıyla birden fazla evlenmeye izin vermiştir. Ancak, bu ağır şartları yerine getirmek de her kişinin kârı değildir. Bunları yerine getiremeyen bir kişinin huzur ve saadeti kalmaz, adaleti temin edemediğinden dolayı da günaha girme ihtimali artar. Bu bakımdan, huzur ve saadet tek evliliktedir. Her şeye bir ölçü koyan İslâm dini, evliliklere de bir sınır koymuş ve bu sayıyı “en fazla dört” ile sınırlandırmıştır.

Birden fazla evlilik yapan kişilerin büyük çoğunluğunun huzur ve saadetten mahrum kaldıklarını müşahede etmekteyiz. Nitekim bir ayette birden fazla evlilik yapanların onlara adaletle muamele etmelerinin zorluğu şöyle ifade buyrulur:

"(Ey kocalar!) Bütün benliğinizle isteseniz dahi eşleriniz arasında tam adaleti sağlayamazsınız. Öyleyse bir tarafa büsbütün gönlünüzü kaptırıp da öbürünü kocasızmış gibi bir vaziyette bırakmayın. Eğer arayı düzeltir, işlerinizi iyileştirir ve haksızlıktan sakınırsanız, unutmayın ki Allah gafurdur, rahîmdir." (Nisa, 4/129)

Hoşgörü, merhamet ve mağfiret, hanımların hukukunu muhafaza etmek içindir. Tek eşli olanları ikinci bir eşe davet etmiyor.

Üstad Hazretleri burada, çok evliliğe ruhsat veren İslam’ı tenkit eden Batı medeniyetine cevap veriyor. Yani onlara göre katiyetle çok evlilik olmaz, tek evlilik zaruri ve esastır. Hâl böyle iken zaruret durumlarda fuhşiyatı ve zinayı normal addediyorlar. Hâlbuki İslam fuhşiyata ve zinaya asla geçit vermemek için ikinci veya üçüncü bir evliliğe ruhsat veriyor.

Çok evlilik ya neslin devam etmemesi durumunda ya da günah ve harama düşme tehlikesinden korunma halinde zaruri hale gelir. Yani bir kimse birinci eşinden neslini devam ettiremiyor ise, neslinin devam etmesi için ikinci bir evlilik yapabilir. Ya da tek kişiyle evli olması halinde kendini haramlardan koruyamıyorsa, o zaman da çok evliliğe müsaade ediliyor ki, bu tarz insanlar da çok azdır. Toplumun geneli tek eşliliğe müsait ve meyillidir.

Evliliğin esası neslin devamı ve haramlardan korunmak, hem de huzurlu bir yuva kurmaktır. Kadınları sadece şehvet metası olarak görmek çok çirkin bir bakış açısıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Nurettin Öztürk
önemli hikmetlerinden biri de hanım, kocasının ikinci bir eş alma hakkının olduğunu bilince kocasına daha güzel davranır bir dediğini iki etmez adeta krallar gibi karşılayacağı için hem kendisi de o zaman kraliçe olur, hem aile ortamı mutlu ve huzurlu olur. yoksa ikinci eşin yasak olduğunu bildiği için kocasına gereken hürmeti göstermiyor kocasını elde tutma derdi yok. onun için ailede geçinme sıkıntıları huzursuzluklar çıkıyor maalesef...
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...