Block title
Block content

"Evet bir şeyin şekillerinde vukua gelen devir ve teslim sırasına gidenler müteessir, gelenler de memnun olurlar. Ve bu sayede hayat tasaffi eder, temizlenir. Vücut da teceddüd eder..." cümlesini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hayattaki bir fıtrat kanunu nazara veriliyor. Bu kanun teceddüd kanunudur. Eşyanın durmadan sürekli değişmesidir. Âdeta askere gidenlerin terhis olması ve yerine başka askerlerin gelmesi gibi...

Herbir bitki, hayvan ve insan bedeni, bir askeri manevra yeri gibidir. Bünyesindeki hücreler ise birer asker gibidir ve bu askerler sabit durmuyor, sürekli yenileniyor, değişiyor.

Sorudaki i'lem'de, (1) bu değişikliğin ince bir sırrına dikkat çekiliyor.

Şöyle ki; görev altına girmek üzere olanlar müteessir olurlar, tıpkı askere gidenler gibi; görevini bitirip ayrılanlar ise memnun olurlar. Tıpkı askerliğini bitirip terhis olanlar gibi.

Gelenlerin müteessir ve gidenlerin memnun olması sayesinde teceddüt kanunu devam ediyor.

Aksi takdirde, herkes gelmek isteyecek ve hiç kimse gitmek istemeyecekti. Böyle olunca da teceddüt olmayacaktı.

(1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Zerre.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...