"Evet بِسْمِاللهِ öyle müstakil bir nurdur ki, bu nur, hiçbir şeye bağlı değildir. Hattâ bu nurun câr ve mecrûru bile hiçbir şeye muhtaç değildir..." devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet بِسْمِ اللهِ öyle müstakil bir nurdur ki, bu nur, hiçbir şeye bağlı değildir. Hattâ bu nurun câr ve mecrûru bile hiçbir şeye muhtaç değildir. Ancak ب harfinden müstefad olan اَسْتَعِينُ veya örfen malûm olan اَتَيَمَّنُ veyahut mukadder olan قُلْ ün istilzam ettiği اِقْرَأْ fiillerinden birine mütealliktir." (1)

Bismillah lafzı; manasını ve gücünü ya “Be” harfinden çıkan “Estain” fiilinden ya da örfi olarak teberrük etmek anlamına gelen “Eteyemmenü” fiilinden ya da Bismillah’ın önünde gizlice takdir edilmiş olan “Deki” fiilinin gerektirdiği “Ikra” fiilin birisinden alır. Kelimeyi teyit etmek için başka bir kelime iktiza etmiyor.

“De ki” kelimesi cümlenin başında zımni ve mukadder olarak vardır; işte müfessirler bu zımni ve mukadder ifadeyi eserlerinde açık ve somut bir şekilde yazıyorlar. Üstad Hazretleri de aynı tarzı yukardaki ifadelerinde kullanıyor.

Allah her ayet ve kelamında zımni ve mukadder olarak Peygamber Efendimize (asv) hitap ve beyanda bulunmaktadır. Bu yüzden Peygamber Efendimizin (asv) ismi Kur’an da az geçmektedir.

Be”: Kelime başına getirilerek, Türkçedeki: "de, da, den, dan, ile, için" mânalarında kullanılır. "Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile" derken manası, “be” ile temin ediliyor. Yani “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile de ki,.. “ oluyor.

Yani takdiren ifade edilen “De ki” kelimesi bir emir kipi olup, Peygambere (asv) emri sadece Allah’ın verebileceği ifade ediliyor ki, bu halis bir tevhittir.

Besmelenin başındaki “Be” harfi su gibi akıp bütün ayet ve kelimelerin başında senin yardım ve bereketinle manasını zımni olarak ifade ediyor. Buna sarf ilminde "mukadder" deniliyor, yani dil ile ifade edilmese de zihin o manayı takdir edip anlıyor demektir.

Besmele içinde tevhit, haşir, adalet ve nübüvvetin bulunduğu gramer kaideleri ile izah ediliyor.

(1) bk. İşaratül-İcaz, Sure-i Fatiha

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...