"Evet, bizim en kuvvetli nokta-i istinadımız olan hakikî tesanüt ve birbirinin kusuruna bakmamak ve ..." Buradaki "hakiki tesanüd" nedir, tesanüdü kıran sebepler neler olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"... Evet, bizim en kuvvetli nokta-i istinadımız olan hakikî tesanüt ve birbirinin kusuruna bakmamak ve Hüsrev gibi Nur kahramanından -benim yerimde ve Nur'un şahs-ı mânevîsinin çok ehemmiyetli bir mümessili olmasından- hiçbir cihetle gücenmemek elzemdir."(1)

Üstad Hazretleri "hakiki tesanüd" ifadesini şu şekilde tanımlıyor:

"Bu sene Mekke-i Mükerremede gayet büyük bir âlim hem Hind lisanına, hem Arab lisanına Nurun büyük mecmualarını tercüme edip Hindistan’a ve Arabistan’a göndererek 'En kuvvetli nokta-i istinadımız olan vahdet ve uhuvvet-i İslâmiyeyi temine çalıştığı gibi, Türk milletinin daima dinde ve imanda ileri olduğunu Nur Risaleleri ile gösteriyor.' demişler."(2)

Bu ifadeye göre hakiki tesanüdün, yani dayanışmanın en önemli rüknü "inanç birliği ve İslam kardeşlik bağları"dır.

Müslümanlar tevhit inancının etrafında halkalanıp İslam kardeşlik bağlarını kuvvetlendirirler ise hakiki tesanüdü kazanmış olurlar. İnanmış gönüller çok olmalarına rağmen bir şahıs ahenginde olurlar.

Tesanüdü kıran en tehlikeli hastalık, İslam dışı inanç ve ideolojilerin Müslümanlar arasında boy atmasıdır. Diğer ikinci büyük tehlike ise İslam kardeşliğinin yerini kavmiyetçiliğin ve değişik aidiyetlerin almasıdır. Mesela, Türklük düşüncesi İslam kardeşliğinin önüne geçmiştir. Böyle batıl şeylerin hükmettiği yerde dayanışmadan bahsedilemez.

Dipnotlar:

(1) bk. Şualar, On Dördüncü Şua.
(2) bk. age.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

tılsımlar

bu büyük alim kimdir?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Evvelâ: Nur’un ehemmiyetli mecmualarını Mekke-i Mükerreme’ye götürüp gayet büyük bir Hind’li âlim Ahmed Ali Şimşirî’ye teslim edip, hem Hindçeye tercüme etmeğe ve hem de Hind’e göndermeğe teminat alan Nur’un ehemmiyetli kahramanlarından kardeşimiz Hâfız Mustafa’ya binler bârekâllah ve mâşâallah ve es’adekâllah deriz. Medreset-üz Zehra, Mekke-i Mükerreme’deki o büyük zâtla muhabere etsin. (Tarihçe-i Hayat , 529)
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
tılsımlar

Allah razı olsun

 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
tılsımlar

ALİM AHMED ALİ ŞİMŞİR HAKKINDA BİLGİ VERİRMSNZ?KAVRAMLAR VEANSİKLOPEDİK BİLGİLER KISMINIZA BAKTIM BULAMADIM

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (m.ali)
Değerli Kardeşimiz; biz de bir bilgiye ulaşamadık. Bu yorumu görüp de, bilgisi bulunan kardeşlerimizin desteğini bekleriz. Selam ve dua ile...
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...