Evet bu cûd-u icad Sâniin vücubundandır. Nevide celâlîdir, fertte cemalîdir... Bu cümleyi açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İ'lem eyyühe'l-aziz! Envâın efradında, bilhassa haşerat ve hevâm kısmında görünen fevkalâde çoklukta müşahede edilen, hârikulâde gayr-ı mütenâhi bir cûd ve sehâvet vardır. Kemal-i itkan ve intizamla bütün envâda bulunan şu kesret-i efrad, tecelliyat-ı İlâhiyenin gayr-ı mütenâhi olduğuna ve Cenab-ı Hakkın mâhiyeti herşeye mübâyin olduğuna ve bütün eşya onun kudretine nisbeten mütesâvi olduğuna sarahaten delâlet eder."

"Evet bu cûd-u icad Sâniin vücubundandır. Nevide celâlîdir, fertte cemalîdir."
(1)

Kainatta yaratma ve icadın çokluğu, Allah’ın vacibül vücut olmasındandır. Yani Allah’ın sıfatları ezeli ve ebedi olmasından dolayı, icat etmek ona gayet kolay ve basittir. Bu sebeple Allah, isim ve sıfatlarını teşhir edip ilan etmek için, icat ve yaratma eylemini çokça yapıyor. İsim ve sıfatlar hem ezeli olmasından, hem de kendi hüküm ve manalarını teşhir etme kabiliyetinde olmasından dolayı, icad ve yaratma fiili bolca ve sınırsızca düşüyor.

Nev; tür ve çeşit demek olup, ekseri olarak; Allah’ın azamet ve Kibriya sıfatlarının sergilendiği bir sahnedir. Allah’ın büyüklüğünü ve haşmetini gösteren isimler zincirine celali, rahmet ve şefkat manasını gösteren isimler zincirine de cemali denilir. Rahmet ve şefkat manası, daha ziyade fertlerde tecelli ederken, azamet ve Kibriya manası tür ve nevlerde tecelli eder. Yani Allah, rahmet ve şefkatinin ihatasından dolayı, en basit ve küçük bir sinek ya da karıncayı da ihmal etmiyor, onunla tecelli noktasından alakadar oluyor, bunun yanında azamet ve kibriyasını da büyük ve azametli türler üstünde gösteriyor.

(1) bk. Mesnevî-i Nuriye, Onuncu Risale.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

numune

Slm. Ben acizane, cismimin küçüklüğü ve cirmimin büyüklüğü ile hadiseleri müşahede ederken Cenab-ı Hakkın azametini; dağların cesametinde, denizlerin genişliğinde, depremlerin tahribarının büyüklüğünde, sellerin ezip geçmesinde, ateşlerin yangınların yakıp kül etmesinde , tufanların, yıldırımların, şimşeklerin korkunç bir şekilde çakmasında , bulutların bağırıp nara atmasında görüyorum. evet bütün bu işleri yapan bunlar değildir ama sebepler , esbap dairesinden nüzül ile bizlere, azamet -i ilayiyeye perde olduklarını gösteriyorlar. bunlar Cenab-ı Hakkın celali tecelliyatını gösteriyorlar.affınıza sığınarak selamlarımı takdim ediyorum.

Dursun
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...