Block title
Block content

"Evet, bu kelime öyle mübarek bir definedir ki, senin nihayetsiz âczin ve fakrın; seni nihayetsiz kudrete, rahmete raptedip..." burada aczin kudrete, fakrın rahmete tekabül etmesinin nedeni nedir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Yirmi Üçüncü Söz’de şöyle buyrulur;

“Fâtır-ı Hakîm, insanın mahiyet-i mâneviyesinde nihayetsiz azîm bir acz ve hadsiz cesîm bir fakr derc etmiştir-tâ ki, kudreti nihayetsiz bir Kadîr-i Rahîm ve gınâsı nihayetsiz bir Ganî-i Kerîm bir Zâtın hadsiz tecelliyâtına câmî geniş bir ayna olsun.”

İnsan, gözünden kulağına elinden ayağına kadar her şeye muhtaç olduğu gibi, havadan suya, güneşten aya kadar hadsiz eşyaya da muhtaçtır. Ve insan, nihayetsiz acizdir, yani muhtaç olduğu bu sayısız eşyanın hiçbirini yapacak güce sahip değildir. İşte böyle nihayetsiz aciz ve fakir olan insanın ihtiyaçlarını ancak “kudreti nihayetsiz bir Kadîr-i Rahîm” karşılayabilir. Hem bütün ihtiyaçlarını karşılamaya kudreti yetecek hem de Rahim olacaktır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...