"Evet, çaresi var ve Risale-i Nur Kur’ân’ın sırrıyla o çareyi, iki kere iki dört eder derecesinde kat’î ispat etmiş." Burayı "Kur'an'ın sırrı" ile izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Buradaki "sır" Kur’an’ın bu asrın inkârcı felsefesine karşı ortaya koyduğu tevhidi delillerdir. Yani Kur’an her türlü manevi hastalıklara şifa veren ilahi bir eczanedir. Lakin bu eczanedeki ilaçlara herkesin eli yetişemiyor, bu sebeple araya uzman bir eczacının girmesi gerekiyor. Risale-i Nurlar bu zamanda Kur’an eczanesinden alınan manevi tiryaklardır.

Yani Kur’an'daki bu tevhidi deliller zahir/batın, açık/kapalı, sarih/işarî kısımlara ayrıldığı için, her insanın istifadesi tam ve azami olamıyor; bu yüzden araya müfessirlerin girmesi gerekiyor.

İslam âlimleri tefsirleri lafzi ve manevi olmak üzere iki sınıfa ayırmışlardır. Lafzi tefsirler, Kur’an’ın lafız ve cümlesini bir tertip üzere inceleyen, daha ziyade zahiri ifadeleri nazara veren klasik tefsirlere deniyor ki, bunların emsali yüz binleri geçmiştir.

Diğeri ise, Kur’an’ın manevi ve işari yönlerini ekseri olarak ilham ile beyan eden manevi tefsirlerdir. Bu tefsirler genelde her asırda bir müceddidin eli ile yazılır. İmam Rabbani, İmam Gazali, İmam Geylani gibi zatlar buna örnek olarak verilebilir.

İşte maddecilik ve inkârcılığın zirveye ulaştığı bu helaket ve felaket asrında, Üstad Hazretleri Kur’an’ın en azam ve kapsamlı tefsirini insanlığa hediye etmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...