Block title
Block content

"Evet, eğer kitaplar ve peygamberler olmazsa, o hayat-ı ezeliye bilinmez... Söyleyen, konuşan, emir ve nehyedip hitap eden bir Zâtın kelimâtını, hitâbâtını gösterecek, peygamberler ve nâzil olan kitaplardır." Kitap indirilmeyen peygamberler de var, izah?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada ana tema konuşmaktır ve konuşmak varlığın en açık ve en kesin ispatı oluyor.

Güneşi nasıl ışığı ve ışığındaki yedi renk ile tanıyor isek, aynı şekilde Allah’ı sıfatları ve sıfatlarından çıkan sayısız fiili isimlerinden tanıyoruz. Kelam sıfatı da bu sıfatlardan bir tanesidir.

Düşünmek, konuşmak ve tartışmak ontolojinin, yani varlığın en büyük ispatı ve delilidir. Çünkü yok olan bir şey düşünemez, konuşamaz ve tartışamaz. Dekart’ın Düşünüyorum o halde varım.” sözü de buna bir örnek teşkil etmektedir. Konuşma varlığın en açık en kesin en zahir bir delili oluyor.

Yani konuşmak ispat-ı vücudun en zahiri ve bariz bir delilidir. Birisinin konuşması ve sesi varlığının ispatı oluyor. Ses ve konuşmanın olup da sahibinin olmaması düşünülemez. 

Mesela, perde arkasından bir ses işittiğimizde orada birisinin varlığını anlarız. O ses manalı bir cümle ise ses sahibinin akıllı olduğunu gösterir; çünkü mana akla işaret eder. Bu ses perdenin beri tarafında duran her kulak ve kalp sahibi tarafından işitiliyor ise, bu sesin külli ve umumi bir zat tarafından geldiğini gösterir.

İşte Allah sebepler perdesi arkasından istisnasız bütün mahlukatı ile konuşarak ispat-ı vücutta bulunuyor. Allah’ın varlığına işaret eden o kadar çok delil ve alametler var ki, Allah’ın varlığından şüphe etmek âdeta gündüz vakti güneşin vücudunu inkâr etmek kadar manasız ve hezeyanlı bir durumdur. 

Ayrıca konuşmak hâl ve kal olmak üzere iki türlüdür. Kal tarzı konuşmakta kitabi ve sözlü olmak üzere iki kısma ayrılıyor.

Allah kitap ve sayfa gönderdiği peygamberlerle kitabi, göndermediği nebilerle de sözlü konuşmuş oluyor. Her iki tarzda da konuşmak ispat-ı vücut için yeterlidir. Ama kitabi konuşmak sözlü konuşmaya göre biraz daha parlak biraz daha barizdir diyebiliriz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...