"Evet, ehl-i hak, gayet kuvvetli bir nokta-i istinad olan iman-ı billâhtan gelen tevekkül ve teslimle, başkalara arz-ı ihtiyaç edip muavenet ve yardımlarını istemez. İstese de gayet fedakârâne yapışmaz." izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Müslümanlar, kuvvetli bir dayanak noktası olan Allah’a iman esasına yaslandıkları ve dayandıkları için Allah’a tam bir teslim ve tevekkül içine giriyorlar. Allah’a tam manası ile teslim ve tevekkül eden bir mümin de başka şeylere ihtiyaç hissetmiyor ve başka şeylerin yardım ve dayanışmasına tenezzül etmiyor.

Bu keyfiyet, iman ve inanç açısından güzel ve doğrudur. Lakin Müslümanlar ile birlik ve beraberlik kurmak, onların kardeşliğine muhtaç olmak da diğer bir ilahi kanundur. Allah insanları sosyal bir varlık olarak yaratmıştır. Yani her insanı diğer insanlara muhtaç ve bağımlı olarak yaratmıştır. Bu İlahi kanunu tevekkül ve teslim kapsamına alıp ihraç etmek, yani tevekkül açısından gereksiz ve yanlış görmek ayrı bir yanlışlıktır.

Öyle ise mümin, Allah’a olan teslim ve tevekkülünün yanında, mümin kardeşi ile de yardımlaşma ve dayanışma içinde olması gerekir. Bu tevekkül ve teslimiyete zıt değil, bilakis Allah’ın başka bir kanun ve emrine itaat olacağı için teslim ve tevekkül manasını tamamlıyor. Müminler bu yanlış tevekkül anlayışından kurtulup birlik ve beraberliği temin eden hakiki ve sağlıklı bir tevekkül ve teslimiyet içine girmek gerekiyor.

Kafirler ise, aynı şekilde insanın fıtraten sosyal ve yardımlaşmaya muhtaç olan durumuna istinaden biribirlerine çok sıkı kenetleniyorlar. Bunların imanı ve dayanacağı bir İlahı olmadığı için, o ihtiyaçlarını biribirlerinde görüp biribirleri ile sarmaş dolaş oluyorlar.

Bu ehli küfür, hakikat noktasında gayet aciz ve çaresiz oldukları için, çünkü imanları yok bu çaresizlik ve acizliklerini gidermek için bir birlerine sarılmakla birlik ve beraberlik çatısına sığınıyorlar. Dünyanın nimetlerini elde etmenin yolunun biribirlerine sarılmak olduğunu gördükleri için, hepsi samimi bir şekilde birlik ve beraberliğe iltica ediyorlar. Zaaf insanları ayıran değil birleştiren bir etkendir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...