Block title
Block content

"Evet, en büyük bir ağacın ruh programını bir nokta gibi en küçük bir çekirdekte dercedip muhafaza eden Zat-ı Hakîm-i Hafîz, vefat edenlerin ruhlarını nasıl muhafaza eder denilir mi?" Alimler bitki ruhsuz demişler. Üstad "ruh programı" diyor, izah?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bitkilerin ruhu ferdi değil nevidir. Mesela, elma türünün programı ve türsel DNA’sı bir nevi onların ruhu gibidir. Yoksa her bir elmanın ya da portakalın insan ve hayvanda olduğu gibi ayrı bir ruhu vardır denilmiyor.

Yani kanun-u teşekkül, program, DNA gibi fıtri özellikleri Üstadımız nebatatta kamusal bir ruh olarak değerlendiriyor. Yoksa her bir bitki ruh sahibidir, demiyor.

İfade şu şekilde geçmektedir:

"DÖRDÜNCÜ MENBA: Ruha bir derece müşabih ve ikisi de âlem-i emirden ve iradeden geldiklerinden masdar itibarıyla ruha bir derece muvafık, fakat yalnız vücud-u hissî olmayan nevilerde hükümran olan kavânîne dikkat edilse ve o namuslara bakılsa görünür ki, eğer o kanun-u emrî vücud-u haricî giyseydi, o nevilerin birer ruhu olurdu. Halbuki o kanun daima bâkidir. Daima müstemir, sabittir. Hiçbir tagayyürat ve inkılâbat, o kanunların vahdetine tesir etmez, bozmaz. Meselâ, bir incir ağacı ölse, dağılsa, onun ruhu hükmünde olan kanun-u teşekkülâtı, zerre gibi bir çekirdeğinde, ölmeyerek bâki kalır."

"İşte, madem en âdi ve zayıf emrî kanunlar dahi böyle beka ile devam ile alâkadardır. Elbette, ruh-u insanî, değil yalnız beka ile belki ebedü'l-âbâd ile alâkadar olmak lâzım gelir."(1) 

Şayet bu ruh ya da kanun olmasa idi, bitkilerin türü devam etmezdi. Mesela, Hazreti Âdem (as) zamanından günümüze kadar gelen elma türünün, tür anlamında bir ruhu ve kanunu olmasa idi şimdi biz elma yiyemezdik.

(1) bk. Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Dokuzuncu Hakikat | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 781 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...