"Evet, gerek Cehennemi, gerek Cenneti teşkil eden ecza ve maddeler arasında münasebet vardır, zıddiyet yoktur. Münasebet, intizamın şartıdır; nizam da, devama sebeptir..." Oradaki malzeme atom değil mi, izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, gerek Cehennemi, gerek Cenneti teşkil eden ecza ve maddeler arasında münasebet vardır, zıddiyet yoktur. Münasebet, intizamın şartıdır; nizam da, devama sebeptir. Ve keza, bu iki menzilin halkı da ebedî oldukları için, vücutlarını teşkil eden ecza, tagayyüre maruz değildir. Çünkü, dünyadaki cisimlerinin terkip ve tahlilleri arasında muvazene yoktur. Yani cisim bünyelerine girenlerin, çıkanların arasında nisbet yoktur. Onun için inhilâle yüz tutarlar. Fakat âhiretteki cisimlerin yapılışı öyle değildir. Eczaları arasında tam mânâsıyla muvazene vardır ki, inhilâle mahal kalmaz."(1)

Münasebet burada iki parça arasındaki uyum ve ahenk anlamında kullanılıyor.

Mesela, kalbin iki kapakçığı arasında zıtlık olsa idi kalp uyum ve ahenk içinde çalışamaz, dururdu. Ama iki kapakçık arasında mükemmel bir münasebet, yani uyum ve ahenk olduğu için kalp saat gibi çalışıyor. Demek kalbin kapakçıkları arasındaki münasebet; uyum ve ahenk kalbin intizamına ve sistematiğine hizmet ediyor. Bu kapaklar uyum içinde çalışmasa, kalbin sistemi bozulur, sistem bozulunca da devamlılık olmaz, kalp ölür. Kalp ölünce beden de ölür.

Bu küçük misali Cennet ve Cehennem için tasavvur edersek, Cennet ve Cehennem tıpkı kalp gibi mükemmel bir münasebet ve uyum içinde çalışan iki ebedi sistemdir. Tabi bu sistemi kuran ve her an işleten Allah’ın kudret ve iradesidir. Bu sistemlerin içindeki her bir ecza ve parça, mükemmel bir uyum ve münasebet içinde çalışırlarsa bu sistem asla bozulmaz ve çökmez, ilanihaye devam edip gider. Bu sistem ancak Allah isterse bozulur ki, Allah da bozmayacağını ayetlerinde vaad ve ilan ediyor. Öyle ise Cennet ve Cehennemde fena ve zeval asla ve kata yaşanmayacaktır.

Ebedi hayata elverişli bir intizam için gerekli olan şartlar ve maddeler, ebed aleminin her iki yurdunda da caridir. Yani cennet ehli nasıl ebedi bir hayata uygun olarak tasarlanmış ise, aynı şekilde cehennem ehli de ebedi bir hayata uygun olarak tasarlanmıştır. Ebediyeti iktiza eden sistem ve gereklilikler, her iki alemde de işliyor demektir. Bu noktadan cennet ve cehennem benzeşiyor ve aynı münasebeti taşıyorlar, aralarında bir zıddiyet yoktur. Cennet ehli de cehennem ehli de aynı sonsuzluk sistemi içinde olduğu için, vücutları yokluk lehine değişmez ve bozulmaz.

Lakin dünyada hayat sistemi ebedi bir tasarım olmadığı için, burada vücutların devam ve bekasını temin edecek gelir gider dengesi yoktur.

Yani bebeklikten kırk yaşına kadar gelir fazla, kırk yaşından sonra gider fazla olduğu için, bir müddet sonra insanın bedeni tamamen harap olup dağılıyor.

Ahiret yurdunda bedenin bu gelir gider dengesi sabit ve dengede olacağı için ölüm, zeval ve bozulmak manası bedene ilişemeyecektir. Bedenden az bir gider olsa o giderin yerine gelir, hemen gelip oradaki dengeyi temin edecektir.

Nasıl ekonomide gelir gider dengesi temin edilemeyince iflas kaçınılmaz oluyor ise, aynı şekilde dünya hayatında da beden ekonomisinin gelir gider dengesi -kasıtlı bir şekilde- bozulduğu için, beden bir müddet sonra iflas ediyor. Bu dengesizlik ahiret yurdunda olmayacağı için, orada bedenler ebedi bir hayata mazhar olacaktır. Ahiret yurdunda esas teşkil edecek maddelerin mahiyeti hakkında açık ve kapsamlı bir malumat olmadığı için, "atom" demek sakıncalı olur.

(1) İşârâtü'l-İ'câz, Bakara Sûresi, Âyet: 25 Tefsiri

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

mkuzu73
yani, cenneti teşkil eden maddeler arasında tam bir uyum vardır, yani cehennemlik bir madde veya ecza cennette bulunamaz aynısı cehennem içinde geçerli cehennemin vücudunu teşkil eden tüm eczalar ona uygun ve ona layıktır ki müzahamet ve münakaşa çıkmasın yani intizam vücud bulsun ve ebedi olsun...burdan şunu düşünebiliriz; insanın cennete girmesi ve orda daim olması için tüm kötü hasletlerinden ve huylarından sıyrılması terk etmesi lazımdır yoksa ahirette o gibi duygulardan temizlenme ateşle olacaktır..
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...