"Evet görmüyor musun 'KALE'deki 'Elif' hıffeti ifade ediyor. Aslı 'Vav' olsun, 'Ye' olsun, ne olursa olsun bize taalluk etmez." cümlesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Arapça’da bazı harfler bazı harekelerle yanyana gelmesi durumunda telaffuzdaki zorluğun hafifletilmesi sebebiyle kelimeler harf veya hareke noktasından değişime uğrarlar. Bir çok değişim ve kaide örnekleri verilebilse de asıl gaye telaffuzun kolaylaştırılması olduğundan kaidenin ne olduğu asıl maksad açısından önem arz etmemektedir. Üstad Hazretlerinin burada telmihte bulunduğu mevzu kalb kaidesinin bir şıkkıdır, illet harflerini birbirine çevirmekle alakalıdır. O da şudur:

(و) ve (ي) nın elif’e çevrilmesi: Bu iki harf harekeli olup, bir önceki harf fethalı olursa, elif’e çevrilirler:

قَوَلَ - قالَ

بَيَعَ - باعَ

Mesela قَالَ fiilinin asıl harfleri ق و ل ve okunuşu قَوَلَ’dir. Fakat bu okunuş lisana ağır geldiğinden hafiflik için وَ şelinden ا şeklini alarak قَالَ ‘ ye dönüşmüştür. Bu kaide و ve ى harfiyle alakalı olduğu için “aslı "vav" olsun, "ye" olsun, ne olursa olsun bize taalluk etmez.” cümlesi kullanılmıştır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Lazgin

قاَلَ 

nin aslî yapısı 

قَوَلَ 

dir, sonra telaffuzda hafiflik için 

قاَلَ 

olmuştur.
İşârat-ül İ'caz(Bd.)

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...