"Evet, görüyoruz ki, herhangi muvazzaf bulunan bir şey, vazifesinden terhis edilmekle daire-i vücuttan çıkarsa, Fâtır-ı Hakîm onun çok suretlerini levh-i mahfuzlarda tesbit eder. Ve tarih-i hayatını, tohumunda ve neticesinde nakşeder ve..." İzah?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Zaman ve mekan sahnesine çıkan bütün eşya, zaman ve mekan sahnesinden çekildikten sonra yok olmuyorlar, varlığını başka boyutlarda devam ettiriyorlar. Yani eşya ve varlıklar zeval ve fena ile yokluğa gitmiyor, beş cihetle kayıt altına alınıyorlar:

Birisi, İlahi ilimdeki ayan-ı sabit, yani Üstad'ın ifadesi ile vücud-u ilmi ve manevidir ki, her şeyin kaydı burada bulunmaktadır. Eşya ve mevcudat canlı bir levha şeklinde bu ezeli ilimde varlıklarını ilmi ve manevi olarak sürdürüyorlar.

İkincisi, ezeli ilmin bir tecellisi olan levh-i mahfuzdur ki her şey burada da kayıtlıdır. Lakin maddi ve harici bir cisim şeklinde değil ilmi ve manevi bir şekildedir.

Üçüncüsü, meleklerin kamerası ile her şey kaydediliyor. Kiramen katipleri gibi.

Dördüncüsü, insanların kendi hafızasında kayıtlı olmasıdır.

Beşincisi, cennette eşyanın aynı ile iade edilip orada bir müze şeklinde bulunmasıdır. Evet, kainatta ve dünyadaki her şey ahirette bir menzil olup hatıra türünden aynı ile muhafaza edilecektir. Bu anlamda eşya maddi varlıkları ile bulunacaklar.

İnsanın dünyada ülfet ve ünsiyet ettiği şeyleri cennette sinema şeklinde seyretmek istemesi çok manidar ve kuvvetli bir arzudur. Türkiye'deki tarihi eserleri görmek için ta Amerika'dan buraya masraf edip gelmek, bu duygunun ne kadar esaslı bir duygu olduğunu gösterir. İnsan da cennette dünya ve dünyadaki hadiseleri bir müze tadında seyretmek isteyecektir. Bu yüzden kainatın her ahvali kayıt altına alınıyor, ta ki seyredilebilsin.

Zaman ve mekanın en küçük anı bile beş şekilde kayıt altına alınıyor ve bu yönü ile bakileşiyorlar. Bu paragrafın ana teması bu kayıt altına alınmadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...