"Evet güneş bir meyvedardır, silkinir tâ düşmesin seyyar olan yemişleri. Eğer sükûnuyla sükûnet eylese, cezbe kaçar, ağlar fezada muntazam meczubları." Güneşin meyveleri nelerdir, izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet güneş bir meyvedardır, silkinir tâ düşmesin seyyar olan yemişleri Eğer sükûnuyla sükûnet eylese, cezbe kaçar, ağlar fezada muntazam meczubları."(1)

Güneşin çekim gücü ile dünyanın kendi etrafında dönmesinden hasıl olan kuvvet arasında bir denge oluşuyor. Bu denge aynı zamanda gezegenlerin yörüngesinde sabit kalmasını temin ediyor. Yani dünya ne güneşe savruluyor ne de güneşin etki alanının dışına çıkmış oluyor ki, buna kısaca itme ve çekme kuvveti deniyor.

Ama eğer gezegenlerin dönüş hızları biraz daha yavaş olsaydı, o zaman bu gezegenler hızla güneşe doğru çekilir ve sonunda güneş tarafından büyük bir patlamayla yutulurlardı.

Bunun tersi de mümkündür. Eğer gezegenler daha hızlı dönseler, bu sefer de güneşin gücü onları tutmaya yetmeyecek ve gezegenler dış uzaya savrulacaklardı. Oysa Allah, çok hassas olan bu dengeyi kurmuştur ve sistem bu dengeyi koruduğu için devam etmektedir.

Üstad Hazretleri bu ilahi mucizeyi ya da bilimsel gerçeği bu cümleler ile ifade ediyor.

(1) bk. İşarat’ül İ’caz, Bakara Sûresi, 23-24. Âyet Tefsiri, Haşiye.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...