"Evet, haricî siyaset memurları ve erkân-ı harpler ve kumandanlara bir derece vazifece münasebeti bulunan ..." Burada geniş dairelere ait mesailden bahsedilirken "harici siyaset memuru" tabirinin manası, hakikatı ve karşılığı neye tekabül ediyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Harici siyaset memurları"nın bugünkü tam karşılığı Dış İşleri Bakanlığı ve bu bakanlıkta çalışan bürokrat ve memurlardır. Elçiler ve ateşeler bunlardan bazılarıdır.

Büyükelçi, eski tabirle "sefir-i kebir" ya da yalnızca sefir, bir ülkenin başka bir ülkedeki en üst düzey temsilcisi olan diplomattır. Büyükelçiler, görevli bulundukları ülkede, vatandaşı oldukları ülkenin devlet başkanını temsil eder.

"Ateşe", bir ülkenin başka bir ülkedeki temsilcisi olan, bulunduğu ülkede ülkesini temsil eden ve bulunduğu ülkenin gündemini takip eden, bulunduğu ülkede bilgi toplama görevi olan devlet görevlilerine denir. Ataşeler, diplomatik dokunulmazlığa sahiptirler.

Siyasal bir memur olan bu görevli, bulunduğu yabancı devletin durumu ve davranışlarını yetki alanı dahilinde izler ve hükümetine bildirir. Bu bilgi toplama hareketi kanuni casusluk olarak kabul edilir...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...