"Evet, hastalıkların bir kısmı var ki, eğer ölümle neticelense, mânevî şehid hükmünde, şehadet gibi bir velâyet derecesine sebebiyet verir." Hastalıktan ölmeyip de o hastalığın sıkıntısını çekenler şehit sayılmaz mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Şehitler iki sınıftır: Şehîd-i kâmiller ve Şehîd-i Uhrevî olanlar.

Şehîd-i kâmiller, bildiğimiz şehitlerdir. Dünya itibariyle şehid sayılmayan, yani, yıkanıp kefenlenmiş olarak gömülen, fakat ahirette şehit muamelesi gören kimselere şehîd-i uhrevî denir. Şehîd-i kâmil olmanın şartlarından birini kaybeden kimseler, bu kısma girerler. Bu gruba girenlerden bir kısmı şunlardır:

* Suda boğulanlar.
* Ateşte yananlar. (İbnu Mace, Cihad, 17)
* Enkaz altında kalanlar.
* Veba gibi bulaşıcı bir hastalıktan ölenler.
* Sıtma gibi ateşli hastalıktan ölenler.
* İlim yolunda ölenler.
* Doğum sırasında veya lohusa iken ölen kadınlar.
* Cuma gecesi ölenler.
* Gurbet ilde vefat edenler.

Şehit sevabı konusuna gelince birtakım ameller vardır ki şehit sevabı kazanabilir. Mesela bu hadis bu manaya işaret etmektedir:

Fesâd-ı ümmetim zamanında kim benim sünnetime temessük etse, yüz şehidin ecrini, sevabını kazanabilir.”(1)

Dipnotlar:

(1) bk. İbni Adiy, el-Kâmil fi’d-Duafâ, 2:739; el-Münzirî, et-Terğîb ve’t-Terhîb, 1:41; Taberânî, el-Mecmeu’l-Kebîr, 1394; Ali bin Hüsâmüddin, Müntehebâtü Kenzi’l-Ummâl, 1:100; el-Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid, 7:282.(Lem'alar, On Birinci Lem'adan iktibas)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...