"Evet, her bir zîhayatta, biri ehadiyet sikkesi, diğeri samediyet turrası bulunuyor." "Ehadiyet sikkesi" ve "samediyet turrası" ne demektir? Bu paragrafı biraz açabilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ehad ismi, Cenab-ı Hakk’ın zatının birliğini ifade eder. Vücudu vacib, ezelî ve ebedî,.., O’ndan başka bir zat yoktur demektir. Ehadiyet sikkesi, Allah’ın zatının bir olduğunun mührü demektir.

Her bir hayat sahibiekser kâinatta cilveleri görünen esmâyı, birden kendi ayinesinde göster”mekle Allah’n birliğine çok cihetlerle delil olur.

“Ehadiyet-i Zâtiye’yi, Muhyî perdesi altında bir nevi gölgesini gösterdiğinden, bir sikke-i Ehadiyet’i taşıyor.” cümlesinde açıkça ders verildiği gibi, bu cihetlerden en önemlisi her canlının Allah’ın hayat sahibi olduğunu ilan etmesidir. Yani, Zâtında hayat sahibi ancak Allah’tır. Ondan başka Muhyi (hayat verici) yoktur ve bütün hayatlar bu ismin cilveleridir.

Aynı şekilde, o canlı kendisinde bulunan kudret sıfatıyla da Allah’ın birliğine ayrı bir şehadette bulunur ve der ki: Bana kudret ihsan eden Allah’ın kudreti zâtidir, yani hariçten verilmiş bir kudret değildir. Bütün eşyadaki kuvvet ve kudretler o kudretin birer tecellisidir.

Böylece bir canlı kendinde tecelli eden her bir isimle Allah’ın hem varlığını, hem de birliğini gösterir.

Samediyet, Allah’ın her türlü ihtiyaçtan münezzeh olmakla birlikte her şeyin bütün ihtiyaçlarını bizzat gördüğü manasını ifade eder.

Üstad’ın ayna misalinden hareket ederek diyebiliriz ki, bütün aynalar ışık sahibi olmakta güneşe muhtaçtırlar, güneş ise aynalarda gösterdiği ışıklara asla muhtaç değildir.

Bütün canlıların hayatları Muhyi isminin tecellisiyledir ve Allah’ın hayat sıfatı varlıkların hayatlarına muhtaç olmaktan münezzehtir.

Keza, bütün rızıklanan canlılarda Allah’ın Rezzak ismi tecelli etmektedir ve Allah rızka muhtaç olmaktan münezzehtir. Bir ağaç, meyve vermesi için toprağa, suya , güneşe, bahara muhtaçtır. Onun bütün bu ihtiyaçlarını bizzat Allah görmektedir. Bu ise çok açık bir samediyet turrasıdır. Cenab-ı Hakk’ın ne o ağaca, ne meyvesine, ne de onun hizmetine koşturduğu bu hizmetçilere muhtaç olmadığı izaha muhtaç olmayan açık bir gerçektir.

Bu iki misâli kainattaki bütün esmâ tecellilerine tatbik edebiliriz.

İşte,

"De ki: O, Allah birdir. Allah Sameddir." (İhlas, 112/1 ve 2)

esmâ-i Hüsna adedince ehadiyet ve samediyet dersleri veren bir marifet hazinesidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...