"Evet, her bir اُولٰۤئِكَ mâkabline bir fezleke, bir icmaldir. Fakat erkân-ı İslâmiye me’haz tutulmakla, birinci اُولٰۤئِكَ ’nin birinci وَالَّذِينَ ’ye raptı; ikincisinin de ümmî mü’minlere tahsisi ve keza erkân-ı imaniye ile yakîn me’haz..." İzah?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, her bir اُولٰۤئِكَ mâkabline bir fezleke, bir icmaldir. Fakat erkân-ı İslâmiye me’haz tutulmakla, birinci اُولٰۤئِكَ ’nin birinci وَالَّذِينَ ’ye raptı; ikincisinin de ümmî mü’minlere tahsisi ve keza erkân-ı imaniye ile yakîn me’haz tutulmakla ikinci اُولٰۤئِكَ ’nin ikinci وَالَّذِينَ ’ye raptı ve ikisinin de ehl-i kitap mü’minlere ircaı daha evlâdır."(1)

"...Dünya ve âhirette saâdet ve kurtuluşa erenler de onlardır." (Bakara, 2/5)

Birinci اُولٰۤئِكَ ’nin birinci ﺍﻠذين ’ye raptı: Birinci اُولٰۤئِكَ nin fezleke olduğu tafsil, gayba iman, namaz kılmak ve zekat vermektir. Birinci ﺍﻠذين ‘den maksud "hidayet üzerine olanlar"dır. İkisi birden ümmi mü’minlere ircaı ile mana: “Gayba iman edip, namaz kılıp ve zekat verip hidayet üzerine olan ümmî mü’minler” şeklinde genel bir manayı ifade eder.

ikinci اُولٰۤئِكَ ’nin ikinci وَالَّذِينَ ’ye raptı: ikinci وَالَّذِينَ ile “Sana indirilen Kitap'a da senden önce indirilenlere de inanırlar; ahirete de yalnız onlar kesinlikle inanırlar.” ifade edilen tafsilli ve tahkiki ve yakini iman sahibi olanlar ile ikinci اُولٰۤئِكَ ile ifade edilen “kurtuluşa erenlerdir” manası beraber ehl-i kitaba ircaı evladır. Buradan bahsedilen Ehl-i kitap ümminin zıddı olan okuyan-yazan kitabet ehli manasındadır. Yahudi, hıristiyan değildir. Öyle ise hülasa “Erkan-ı imanda yakin mertebesini kazanan ehl-i kıraat ve kitabet kurtuluşa erenlerdir.”

(1) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Bakara Sûresi 5. Âyet Tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...