"Evet, herbir اُولٰۤئِكَ mâkabline bir fezleke, bir icmaldir. Fakat erkân-ı İslâmiye me’haz tutulmakla, birinci اُولٰۤئِكَ ’nin birinci وَالَّذِينَ ’ye raptı; ikincisinin de ümmî mü’minlere tahsisi ve keza erkân-ı imaniye ile yakîn me’haz..." İzah?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, herbir اُولٰۤئِكَ mâkabline bir fezleke, bir icmaldir. Fakat erkân-ı İslâmiye me’haz tutulmakla, birinci اُولٰۤئِكَ ’nin birinci وَالَّذِينَ ’ye raptı; ikincisinin de ümmî mü’minlere tahsisi ve keza erkân-ı imaniye ile yakîn me’haz tutulmakla ikinci اُولٰۤئِكَ ’nin ikinci وَالَّذِينَ ’ye raptı ve ikisinin de ehl-i kitap mü’minlere ircaı daha evlâdır."(1)

“...Dünya ve âhirette saâdet ve kurtuluşa erenler de onlardır.” (Bakara, 2/5)

Ulaike; “İşte onlar”

Vellezine: “Ve onlar öyle kimseler ki,”

Buradaki zamirin kimleri kapsamı içine aldığı tahkik ediliyor.

"İşte Kitap! Şüphe yoktur onda. Rehberdir müttakîlere! O müttakiler ki görünmeyen âleme inanırlar. Namazlarını tam dikkatle ifa ederler. Kendilerine ihsan ettiğimiz nimetlerden infak ederler. Hem sana indirilen kitabı, hem de senden önce indirilen kitapları tasdik ederler. Ahirete de kesin olarak onlar inanırlar. (Bakara, 2/2-4)

Burada Tevrat, İncil, Zebur gibi kitapların asıllarının Allah tarafından gönderildiğine iman etmenin, dinin temellerinden olduğu bildiriliyor.

Ayrıca “işte onlar” zamiri içinde, eski dönemlerde yaşamış Ehl-i kitabın da olduğuna ima bulunmaktadır.

Diğer bir cihetle, her iki zamirin iki defa zikredilmesi tekrar-ı kelam değil, bir nükteye bir inceliğe işaret etmesi içindir. Birinci zikredilişte ilim ve yazı sahibi müminlere, ikinci zikredilişte de avam ve ümmilere işaret bulunuyor.

(1) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Bakara Sûresi 5. Âyet Tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...