"Evet, hukuk-u umumiye-i kâinata cinayet eden affolunmaz, râh-ı adem verilmez. Evet, binler sene şerrin galebesi yalnız bu dünyada en ekall bin sene mağlûbiyet-i mutlaka ile netice verecektir." En ekall bin sene önümüzdeki zaman dilimi mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad'ın ifadesinde gelecek zaman manası anlaşılıyor lakin; bu ifade hadisin ve Risale-i Nurların sair yerleri ile çeliştiği için, buradaki ifadede asıl maksat bu olmadığı anlaşılıyor.

Tefsirde bir kaidedir; "Müphemlik açısından zayıf ibare, kuvvetli ibarenin lehinde tevil edilir." Risale-i Nur'un bir çok yerinde ve hatta hadislerde insanlığın (İslam'ın hakimiyeti) ömrünün bin beş yüz seneyi geçmeyeceği açıkça ifade edilmiştir. Şayet burayı zahiri üzere anlar isek; takriben iki bin beş yüz sene manası çıkar ki, bu Hadis ve Risale-i Nur'un zahir manasına muhalif olur. Öyle ise buradan gelecekte bin yıl mutlak galibiyet manasını anlamak doğru olmaz.

Burada şunu anlayabiliriz: insanlık tarihinde mutlak anlamda hayır şerre en az bin yıl galip gelmiştir. Tarihin seyrine bakıldığında bu mana zahir olarak görünüyor. Zira insanlıkta şerrin galibiyeti hayrın galibiyetinden çok görünüyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...