Block title
Block content

"Evet, 'Hurilerin yetmiş hulleyi giymeleri ve bacaklarındaki kemiklerin ilikleri görünmesi' tabiriyle, hadis-i şerif işaret ediyor ki:.." Devamıyla detaylı bir şekilde izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Beyaz üzümlerin içindeki çekirdeklerin, tatların ve renklerin görünmesi gibi... Bu durum kişiye ayrı bir lezzet, yarı bir iştiha, ayrı bir zevk verir.

İliklerin gözükmesi aslında bir teşbih, bir mecazdır. Bu hadiste asıl vurgulanmak istenen husus ise; güzellik katmanlarının birbirini örtmeyeceği, birbirine perde olmayacağıdır.

Yani bu hadis; cennet hurilerinin giymiş olduğu elbiselerin her bir katmanının ayrı bir güzelliğe, ayrı bir duyguya hitap ettiğini bildiriyor. Ve bu katmanlar birbirlerini örtüp gizlemiyorlar. Yani insan huriye baktığında bütün duyguları tatmin olabilecek bir şekildedir.

Mesela, yetmiş ayrı güzellikte bir elbise giydiğini düşünelim; normalde birinci elbise diğer altta kalan altmış dokuz elbiseyi örter ve onların güzelliklerini perdeler ve bakan kişi diğer altmış dokuz güzellikten mahrum kalır. Ama cennette; Allah, insana hem öyle bir bakış verecek, hem de hurilerin elbiseleri öyle bir güzellik ve latifede olacak ki, birbirini örtüp perdelemeyecek.

Yoksa bizim anladığımız gibi; insana tiksinti veren ilikler gözükecek anlamına gelmiyor. Hem cennette ilik belki de bizim duygularımıza letafet katacak bir kıvamda da olabilir bilemiyoruz.

Hurilerin hem bedenleri hem de giydikleri elbise öyle bir güzellikte ki, insanda ne kadar duygu ve cihaz varsa; hepsini mutlu ve mutmain edecek bir özelliğe, bir yapıya sahiptir. İnsanın ne kadar güzelliğe düşkün, zevkperest, süs ve estetiğe meftun, cemâle müştak duyguları, hasseleri, kuvâları ve lâtifeleri varsa, tamamını memnun edip doyuracak ve her birisini ayrı ayrı okşayıp mesut edecek, maddî ve manevî her çeşit süs, estetik ve güzelliğe huriler sahiptirler. Kısaca huriler; yürüyen küçük bir cennet gibi olacaklar demektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...