Block title
Block content

"Evet, hüsün elbette bir aşık ister. Taam ise aç olana verilir. Halbuki, ins ve cin, şu nihayetsiz vazifeye, şu haşmetli nezarete ve şu vüs'atli ubudiyete karşı milyonda birisini ancak yapabilir." Buradaki "taam aç olana verilir" ifadesinin ilgisi nedir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Güzellik" nasıl bir aşığı ister ise, yemek açlığı ya da açlık yemeği iktiza ediyorsa, bu iki gereklilik bağı gibi kâinat sofrasında kurulmuş sayısız nimetlerin sadece insanlara ve cinlere mahsus olması eksik ve kısır bir bakış açısı olur. Bu yüzden kâinat sofrasının başka konukları ve başka nazırları bulunmak lazımdır, denilmek isteniyor.

Yemek ile açlık arasındaki rasyonel bağ kâinat ile ibadet, kâinat ile nezaret arasında da bulunmaktadır. Kâinatı ve içindeki sayısız sanatları sadece insan ve cinler seyretmiyor, onlarla beraber melekler, ruhaniler ve İlahi nazar da bu sanatları seyretmektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...