Block title
Block content

"Evet ihsan servetin, icad vücudun, îcab vücubun, tahsin hüsnün fer'idir ve delilidir." cümlesini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Serveti olan, ihsan ve ikramda bulunabilir, fakir ve hiç serveti olmayan birisi neyi ikram edebilir ki?..

İcat, icat edici bir zatın varlığını ve birliğini gösterir, icadın olup icat edicinin olmaması düşünülemez. Yani ortada bir eser bir sanat varsa, mutlaka bu eserin bir sahibi ve bu sanatın bir sanatkârı da var demektir.

İcab, vücubu gösterir, yani ortada bir gereklilik varsa, bu gerekliği gerektiren bir sebep gerekir ki, bu Allah’tan başkası değildir.

Tahsin, hüsnün fer'i ve delilidir; yani ortada bir güzellik bir estetik değer varsa, bu güzelliğin ve değerin geldiği bir güzellik kaynağı gerekir. Yani kainattaki bütün güzellikler, sonsuz güzellik sahibi olan Allah’a bir işaret bir delil bir ip ucu niteliğindedir.

Güneşin ışıkları ve pırıltıları nasıl güneşi gösterip ispat ediyor ise, kainattaki sayısız güzellikler de Allah’ın sonsuz güzelliğini gösterip ispat eden işaret ve ipuçlarıdır... 

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...