"Evet, ihtiyarlara, mâsumlara, yalnız akrabasına bakmak değil, belki ehl-i iman -madem sırr-ı imanla uhuvvet-i hakikiye var- onlara rast gelse, muhterem hasta ihtiyar ona muhtaç olsa, ruh u canla ona hizmet etmek İslâmiyetin muktezasıdır." İzahı nasıldır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet ihtiyarlara, masumlara, yalnız akrabasına bakmak değil; belki ehl-i iman -madem sırr-ı imanla uhuvvet-i hakikiye var- onlara rastgelse, muhterem hasta ihtiyar ona muhtaç olsa, ruh u canla ona hizmet etmek İslâmiyetin muktezasıdır."(1)

Aynı Allah’a ve aynı peygambere iman etmek ve aynı dinin mensubu olmak, aynı ana babadan olmakla eşdeğer, hatta belki daha üstün bir yakınlıktır. "İman sırrı" denilen şey bu yakınlık ve bağ oluyor.

Kur'an'da bu hakikat şöyle ifade edilir:

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ
"Müminler ancak kardeştirler..."
(Hucurat, 49/10)

Hadiste ise bu hakikat şu muazzam temsil ile gözler önüne serilmiştir:

“Bir mü’minin mü’mine karşı durumu (yardımı) parçaları birbirine sımsıkı kenetlenmiş binanın taş ve tuğlaları gibidir.” Peygamberimiz bunu açıklamak için iki elinin parmaklarını birbirine geçirdi.(2)

Üstadımız dava birlikteliği olan kişiler için şu müthiş tespiti yapar; "Siz, birbirinize en fedakâr nesebî kardeşten daha ziyade kardeşsiniz."(3)

Bu esaslı delillerden yola çıkarak diyebiliriz ki; birisine bakmak onun derdi ile dertlenmek için ille de amca, hala, teyze, dayı olmak gerekmiyor. Mümin kendi gibi inanan mümin kardeşinin derdi ile dertlenip onun imdadına ve yardımına koşar ve koşmalıdır.

Kainatta en değerli en yüce ve en sağlam bağ iman bağıdır. İman bağı akrabalık bağından çok daha üstün daha değerli bir bağdır. Bu sebeple mümin iman bağından dolayı diğer bir müminle kardeştir ve bu kardeşlik sadece kısacık dünya hayatı ile sınırlı değil, ebedi hayat olan ahiret hayatında da devam edecektir.

Madem iki mümin arasında böyle ebedi ve kopmaz bir iman sırrı yani bağ var, o halde mümin diğer mümin kardeşinin derdi ile dertlenmek zorunda ve onun hastalığında ve sıkıntısında yanında durmak zorundadır.

Dipnotlar:

(1) bk. Lem'alar, Yirmi beşinci Lem'a, Yirmi Dördüncü Deva.
(2) bk. Buhari, Salat 88, Müslim, Birr 65.
(3) bk. Şualar, On Üçüncü Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...