Block title
Block content

"Evet, insan kâinatın en eşrefi ve esbab içinde ihtiyarı en geniş olduğu halde, ef’âl-i ihtiyarîsi içinde yemek ve içmek gibi en âdi bir fiilinde, yüz cüz’ünden ancak bir cüzü insana ait olabilir." İzah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, insan kâinatın en eşrefi ve esbab içinde ihtiyarı en geniş olduğu halde, ef’âl-i ihtiyarîsi içinde yemek ve içmek gibi en âdi bir fiilinde, yüz cüz’ünden ancak bir cüzü insana ait olabilir. Esbabın sultanı olan insan, böyle eli bağlı, tesirsiz olursa öteki esbab-ı câmide ne halt edebilir?"(1)

Allah insana cüzi bir irade verdiği için, insanın her fiilinde az da olsa bir hissesi vardır. Mesela, insan cami ile meyhane arasında bir tercih yapma gücüne sahiptir ve sorumluluğu da bu tercih gücünden dolayıdır. Şayet bu tercih yapma gücü olmasa idi, insan da melekler gibi iradesiz ve sorumsuz olurlardı.

Burada "yemek yemeyi tercih edip etmeme" kastediliyor. İnsan yemek yemeyi tercih ettikten sonraki süreci yaratan Allah’tır. Yani yemeğin ağızda öğütülmesi sonra yemek borusu ile mideye inmesi ve midede hazmedilmesi ve sonra hücreler vasıtası ile azalara besin ve vitamin olarak dağıtılması gibi süreçlerde insanın hiçbir dahli ve iradesi yoktur. İnsanın bu yemek yeme işlemindeki tek hissesi, iradesini yemek yemeden yana kullanmasıdır; bunun dışında hiçbir aşamada dahli ve tasarrufu söz konusu değildir. 

(1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Katre.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...