"Evet, kâinatta hadsiz rahmetin mevcudiyeti ve hakikatı, aynen güneşin ziyası gibi görünür. Ve ziyanın güneşe kat’î şehadeti misillü, bu geniş rahmet dahi, perde arkasında bir Rahmân-ı Rahîme şehadet eder..." Devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"... Evet, kâinatta hadsiz rahmetin mevcudiyeti ve hakikati aynen güneşin ziyası gibi görünür. Ve ziyanın güneşe kati şehadeti misillü, bu geniş rahmet dahi, perde arkasında bir Rahman-ı Rahime şahadet eder. Evet rahmetin bir ehemmiyetli kısmı rızıktır ki, Rahmana Rezzak manası verilir. Rızık ise, o derece zahir birtarzda bir Rezzak-ı Rahimi gösterir ki, zerre kadar şuuru bulunan tasdike mecbur olur."

"Mesela, bütün zihayatın, hususan acizlerin ve bilhassa yavrulann, bütün zeminde ve fezada ihtiyar ve iktidarlarının haricinde gayet harika bir tarzda hiçten ve mütemasil çekirdeklerden ve su katrelerinden ve toprak habbeciklerinden yetiştiriyor. Hatta ağacın başındaki yuvada kanatsız, zayıf kuşçuklara annelerini emirber nefer gibi gezdirir, rızıkları getirttirir. Ve aç bir arslanı yavrusuna musahhar eder, elde ettiği bir eti yemeyip yavrusuna yedirir."(1)

Güneş'in varlığını anlamanın en kolay ve en kesin yolu, Güneş'in yeryüzündeki eserlerini ve işaretlerini takip etmektir. Güneş'in ışığı, ışığındaki yedi rengi, yeryüzüne saçtığı ısı ve sıcaklık güneşin varlığının en büyük delili ve en kati ispatı oluyor. Öğle vakti Güneş'in ışığına bakarak sıcaklığını iliklerine kadar hissederek "Güneş diye bir yıldız yok." demek ahmaklık olur.

Aynı şekilde yeryüzünde bütün canlılarda görülen şefkat, merhamet, acıma vesaire gibi duygular ışığın Güneşi göstermesi gibi, Allah’ın sonsuz rahmet ve merhametine işaret ediyor.

Mesela, bir kedinin yavrusuna gösterdiği merhamet ve ilgi, Güneş'in yeryüzünde bir cisimde tecelli eden ışığı gibidir. Işık nasıl güneşin varlığını ispat ediyor ise, kedide görülen o cüzi şefkat te Allah’ın sonsuz şefkatine işaret eden birer canlı levha gibidir. Diğer bütün hayvanlardaki ve insanlardaki şefkatleri de dikkate aldığımızda Allah’ın hem varlığını hem de sonsuz şefkatini inkar etmek gündüzde Güneşi inkar etmek gibi ahmakça bir yaklaşım olur.

Allah’ın rahmet ve merhametinin en somut en belirgin en kesif tecellilerinden birisi de rızıktır. Evet,yeryüzünde yaşayan sayısız canlıların düzenli, istikrarlı ve estetik bir şekilde beslenmeleri bunun en bariz ispatı oluyor.

Bir gün içinde en az iki öğün şeklinde trilyonlarca bitki, hayvan ve insanın makamlarına uygun bir şekilde beslenmeleri ve rızıklandırılmaları, hep sonsuz merhametin bir yansıması bir tecellisidir.

Allah yeryüzündeki rızıklandırma faaliyetini bir süreliğine durdurmuş olsa, yeryüzü leş ve cesetlerden geçilmez hale gelirdi. Bu bile tek başına Allah’ın yarattıklarına karşı ne kadar merhametli olduğunu göstermeye yeter de artar bile...

(1) bk. Şualar, On Beşinci Şua, Fatiha-i Şerif'in Bir Muhtasar Hülasası.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...