"Evet, Kur'an, bütün enbiya, evliya ve muvahhidînin kitaplarıyla, sahife-i kevn ve vücudda yaratılan icadî ve tekvinî âyetler Hâlık’ın hallakıyetine âdil şahidlerdir." İzah eder misiniz?

Soru Detayı

"İcadi ve tekvini ayetler" ne demek olduğunu örneklerle anlatıp "Mucid", "Mükevvin", "Halık", "Hallak", "Mübdi", "Bedi", "Cail" esmaları anlamca birbirine benzemesine rağmen arasındaki farklılıkları izah edebilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İcadi ve tekvini ayetler, kainat ve kainattaki faaliyetlerin tamamıdır. Bir çekirdeğin toprak altında çatlayıp neşvünema bulmasından tutun ta gökteki yıldız ve galaksilerin belli bir yörünge içinde akıp gitmesine varana kadar, her şey bir icadi ve tekvini ayet oluyor.

"Tekvin" ve "icat" terimleri, Allah’ın eşyayı yoktan var etmesi ve yaratması anlamına geliyor. İmam Maturudiye göre "Tekvin" Allah’ın sekiz subuti sıfatından yaratma sıfatı oluyor.

Mucid, yoktan var eden demektir.

Mükevvin, tekvin sıfatından türemiş bir isim olup eşyayı yoktan var eden demektir. Ebedî olarak var olan anlamına da gelmektedir.(1)

Halık, Hallak, yaratan, her şeyi halkeden, Kadir-i Zülcelal, Allah Teala Hazretleri (C.C).

Mübdi, varlıkları ilk defa yaratan ve her şeyi model ve örnek almadan hiçten ve yoktan halk eden Allah demektir.

Bedi, eşi, benzeri olmayan ve hayret verici güzellikte olan Allah demektir. Diğer bir anlamı da bir şeyi nümunesi olmadan yaratan, var eden, îcat eden demektir. Bedîu's-semâvâti ve'l-ard; gökleri ve yeri örneği olmadan yaratan.

Cail, yaratan, var eden, bir varlıktan başka bir varlık yapan demektir.

(1) bk. Ahmed, II, 539; Buhârî, Tevhîd, 26.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...