"Evet, Kur’ân-ı Azîmüşşan, o kıssa-i meşhureyi, gümüş iken, yed-i beyzâsına alarak altın şekline ifrağıyla öyle bir nakş-ı belâgate mazhar etmiştir ki,.." cümlesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, Kur'ân-ı Azîmüşşan, o kıssa-i meşhureyi, gümüş iken, yed-i beyzâsına alarak altın şekline ifrağıyla öyle bir nakş-ı belâgate mazhar etmiştir ki, bütün ehl-i belâgat, onun belâgatine hayran olmuşlar, secdeye varmışlardır."(1)

Burada Kur'an-ı Azimüşşanın belagatındaki mu’cizesini Hz. Musa (a.s.)’ın iki meşhur hissî mu’cizesine (yed-i beyza ve asa) telmih ile teşbih etmiştir.

Yani nakş-ı belagatle gümüş kıymetindeki kıssayı altın gibi kıymettar yapmış, yed-i beyza gibi parlatarak belagatı zevkedip bakanlara hayranlık vermiştir. Sıradan gibi görünen asayı yılana çevirip diğerlerini yutmak gibi, mutat gibi bakılan kelimelerden mu’cize ile yapılan uslub-u Kur’an'inin diğer kelamları satvetiyle manen yutmasına karşı, işin ehli olan ehl-i belagat hayret secdesine gitmiştir.

(1) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Bakara Sûresi 1. Ayet Tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...