Block title
Block content

"Evet, Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan çok hakaik-i gàmızayı,.. Basitâne ve zahirâne söylüyor, ders veriyor." basitane söylemek Kur'an'ı basitleştirmez mi?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Çok derin, anlaşılması güç ve karmaşık bir meseleyi çok rahat çok kolay ve çok sade bir dille ifade edebilmek zaten başlı başına bir mucizedir. Çünkü konuya hakim ve vakıf olmayan birisinin, o konuyu basitleştirip ve sadeleştirip muhatabına aktarması mümkün değildir. Şayet basit ve kolay bir ifade ile anlatabiliyorsa, o kimse o konunun ustası ve piri demektir.

Basitliğin iki anlamı var; birisi sanatsız, sıradan ve bayağı anlamına geliyor ki bu basitlik makbul değildir ve Kur’an bu anlamda bir basitlikten mukaddes ve münezzehtir.

İkincisi ise anlaşılır, pürüzsüz, kolay, akıcı ve muhatabını yormayan bir basitlik ve sadeliktir ki bu basitlik gayet önemli, gayet ustalık ve beceri isteyen bir sanattır. İşinin piri olmayanlar işini basit ve sade anlatamazlar.

Kur’an Allah’ın ezeli ilminden süzülüp geldiği için, insan açısından en derin en çetrefilli en karmaşık en müşkül mana ve anlamları, basit ve sade bir dille muhatabının seviyesine indirebiliyor. Bu basit ve sadelik bayağı ve sıradan bir basitlik değil mucizevi bir basitlik ve sadeliktir.  

Leonardo Da Vinci’nin ünlü sözüyle söylersek;

“Basitlik, karmaşıklığın son noktasıdır / Simplicity is the ultimate sophistication.”

Basitliğin olumlu çağrışımlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Yalın, sade, temiz, hafif, dingin, bilge, berrak, açık, ferah, derin, yavaş, küçük, az, boşluk, kolay, güzel, sessiz, mütevazı…

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Birinci Şule, Birinci Şua, İkinci Suret | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 207 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...