"Evet, Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan çok hakaik-i gàmızayı,..Basitâne ve zahirâne söylüyor, ders veriyor." Basitane söylemek ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Çok derin, anlaşılması güç ve muğlak bir meseleyi çok rahat çok kolay ve çok sade bir dille ifade edebilmek zaten başlı başına bir mu’cizedir. Çünkü konuya hâkim ve vakıf olmayan birisinin, o konuyu basitleştirip ve sadeleştirip muhatabına aktarması mümkün değildir. Şayet basit ve kolay bir ifade ile anlatabiliyorsa, o kimse o konunun ustası ve piri demektir.

Basitliğin iki mânâsı var; birisi sanatsız, sıradan ve bayağı mânâsına geliyor ki, bu basitlik makbul değildir ve Kur’an bu mânâda bir basitlikten mukaddes ve münezzehtir.

İkincisi ise anlaşılır, pürüzsüz, kolay, akıcı ve muhatabını yormayan bir basitlik ve sadeliktir ki bu basitlik gayet ehemmiyetli, gayet ustalık ve beceri isteyen bir sanattır. İşinin piri olmayan o işi basit ve sade anlatamaz.

Kur’an Allah’ın ezelî ilminden süzülüp geldiği için, insan açısından en derin, en karmaşık, en müşkül mânâları, basit ve sade bir dille muhatabının seviyesine indirebiliyor. Bu basit ve sadelik bayağı ve sıradan bir basitlik değil mucizevi bir basitlik ve sadeliktir.

Leonardo Da Vinci’nin ünlü sözüyle söylersek;

“Basitlik, karmaşıklığın son noktasıdır / Simplicity is the ultimate sophistication.”

Basitliğin müsbet tedailerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Sade, temiz, hafif, bilge, berrak, açık, ferah, derin, yavaş, küçük, az, kolay, güzel, sessiz, mütevazi…

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...