"Evet, manzume-i şemsiye denilen, küremizle beraber on iki seyyare, cirmleri küçüklük-büyüklük itibarıyla pek çok muhtelif..." Gezegen sayısının on üç olduğu söyleniyor, nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, manzume-i şemsiye denilen, küremizle beraber on iki seyyare, cirmleri küçüklük-büyüklük itibarıyla pek çok muhtelif ve mevkileri uzaklık-yakınlık noktasında pek çok mütefavit ve sür'at-i hareketleri çok mütenevvi olduğu halde, kemâl-i intizam ve hikmetle ve kemâl-i mizanla ve bir saniye kadar şaşırmayarak hareketleri ve deveranları ve güneş ile cazibe kanunu tabir edilen bir kanun-u İlâhî ile bağlanmaları, yani onlar imamlarına iktidâları, büyük bir mikyasta bir azamet-i kudret-i İlâhiyeyi ve vahdâniyet-i Rabbâniyeyi gösterir."(1)

Temel bir ölçü olarak "Ne Üstad Hazretleri fen bilginidir ne de Risale-i Nurlar fen kitabıdır." Bu yüzden esas olan ve kabul görmesi gereken, kesinleşmiş fenni malumatlardır. Üstad Hazretleri kâinata bizzat değil tevhit nazarı ile bakıyor ve tevhide işaret eden yönleri nazar-ı dikkate sunuyor.

Üstelik "on iki seyyare" ifadesi ile "Kesinlikle on ikidir, bir on üçüncüsü çıkmayacak." da demiyor. Hatta kerametinden de bir şey kaybetmiyor, çünkü doksanlı yıllara kadar fen kitaplarında dokuz gezegenden bahsediliyordu.

Gerçekte "Güneş Sistemi"nin geçmişten beri kaç gezegeni olduğu, kaçının parçalandığı ve şu an gizlenen bir gezegenin bulunup bulunmadığı tam olarak bilinemiyor. Yani "on üç gezegen" fikri katiyet kazanmış bir fikir değildir.

(1) bk. Sözler, Otuz Üçüncü Söz, Yirmi Birinci Pencere.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...