Block title
Block content

"Mu´cizât-ı enbiyâyı zikretmesiyle fen ve san´at-ı beşeriyenin nihayet hududunu çiziyor,.. Beşerin arkasına dest-i teşviki vurup, o gâyeye sevk ediyor." bu ifadeyle (Maide, 5/110) ayetini birlikte düşününce, insanlar inorganik maddeden canlı yaratacak mı?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Evvela, insanlar ilim ve fende ne kadar ilerleseler de asla ve kata mucize derecesine ulaşamazlar. Mucizeler insanlara sadece bir motive ve ilham kaynağıdırlar. Yoksa ulaşılması mümkün olan bir hedef ya da misyon değildirler.

İkincisi bitki, hayvan veya insan fark etmez, insanoğlu asla ve kata canlı yaratamaz ya da yapamaz. Bu hususa şu ayet işaret etmekte:

"Ey insanlar! İşte size bir misal veriliyor, ona iyi kulak verin: Sizin Allah’tan başka yalvardığınız bütün sahte tanrılar güç birliği yapsalar da bir sinek bile yaratamazlar. Hatta sinek onlardan bir şey kapsa, onu dahi kurtarıp geri alamazlar. İsteyen dekendinden istenilen de, kaçan da kovalayan da ne kadar güçsüz!" (Hac, 22/73)

Üçüncüsü, Allah kâinatı öyle bir sistem halinde yaratmıştır ki, en küçük şey, en büyük şeyle irtibatlıdır. Güneş sistemini kim yaratmış ve yönetiyorsa bir sineği, sineğin vücudundaki gözünü yaratıp o sistem içinde dolaşıp görmesinin ortamını yaratan da O’dur.

Mesela, bir sineği küçük görerek sistem dışında yaratmaya teşebbüs edenler, onun bedenini dünyanın dört bir yanına dağılmış unsurlardan özel ve hassas terazilerle toplamaya mecbur kalırlar. Kaldı ki o cansız zerreleri toplamak yetmez. Zira sineğin vücudundaki bütün hücreler canlı bir organizma teşkil edip, her biri onun yaratılış gayesine göre ayarlı olarak çalışırlar. Maddî sebepler bu neticeyi elde edip o cansız zerrelerden böyle hayat dolu ve kâinat sisteminin bütün unsurlarıyla ilişkilerini ayarlamasını bilen, programlayabilen bir sineği yaratmaları mümkün değildir.

 İşte Kur’ân bu âyetle şu gerçeği bize ders veriyor:

“Bütün maddî sebepler toplansa, onların iradeleri de olsa, bir tek sineğin vücudunu ve o vücudu, cihazlarını, sistemlerini özel bir terazi ile ölçü ile toplayamazlar. Toplasalar da o vücudun gerekli miktarında durduramazlar. Durdursalar da, daima tazelenmekte olan ve o vücuda girip çalışan zerreleri, hücreleri düzenli tarzda çalıştıramazlar. Öyleyse bütün güvenilen maddî sebepler, bir sineğe sahip çıkamazlar.”

"Ben size çamurdan kuş biçiminde bir şey oluşturur, içine üfürürüm, o da hemencecik Allah´ın izniyle kuş oluverir." (Âl-i İmran, 3/49)

"İznimle çamurdan kuş biçiminde (bir şeyi) oluşturuyordun da (yine) iznimle ona üfürdüğünde bir kuş oluveriyordu." (Maide, 5/110)

Dördüncüsü, bu ayetlere bakarak insanların da bitki, hayvan veya insan yapabilir denilmesi çok tekellüflü ve alakasız bir bakış açısıdır. Zaten mucizeyi birebir yapmak yani taklit etmek mümkün ve caiz değilken, direkt Allah’ın yaratmasına bakan bir hususu insanlara tatbik etmek, çok vahim bir yanlış olur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: İkinci Makam, Mukaddime | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 1615 | Word indir | Pdf indir
Paylaş

Yorumlar

Lazgin

Nasıl ki diğer mucizeler son hududtur ve beşer o mucizeleri ayniyle yakalayamaz ancak yaklaşabilir. Bu ayetler de yapay zeka robotlara Allahu a'lem işaret olabilir diye düşünüyorum

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...